User Tools

Site Tools


bon-air-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bon-air-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Địa điểm được điều tra dân số (CDP) ở Virginia, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bon Air </b> là một địa điểm được điều tra dân số (CDP) ở hạt Chesterfield,​ Virginia, Hoa Kỳ. Dân số là 16.366 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Cộng đồng được coi là ngoại ô của thành phố Richmond độc lập ở vùng Richmond-Petersburg. Ban đầu được phát triển như một khu nghỉ mát, một phần trung tâm của Bon Air đã được chỉ định là Khu Lịch sử Quốc gia với nhiều cấu trúc thiết kế thời Victoria từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Tên của nó có nghĩa là &​quot;​không khí tốt&​quot;,​ phản ánh vai trò của nó như là một nơi nghỉ ngơi của khu nghỉ dưỡng mà Richmonders giàu có thích cho không khí trong lành của nó như trái ngược với không khí bẩn của trung tâm công nghiệp của Richmond cuối thế kỷ 19.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Definition_and_Boundaries">​ Định nghĩa và ranh giới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bon Air nằm hoàn toàn trong hạt Chesterfield,​ Virginia và chủ yếu nằm trong mã zip 23235. Nó được bao bọc phía bắc bởi Huguenot Road, về phía đông bởi thành phố Richmond, về phía nam bởi Midlothian Turnpike, và về phía tây nam bởi Robious Road.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khu vực này được gọi là Hội nghị thượng đỉnh của Brown, có thể được đặt tên cho trang trại gia đình Brown nằm gần đường Warwick cũ (gần góc tây nam của giao lộ ngày nay của đường Belleau Drive và Jahnke và Brown).
 +</​p><​p>​ Đường Brown và Belleau Drive theo từng phần của Đường Warwick cũ hiện nay nằm ở phía tây của đường Chippenham Parkway, cắt đứt tuyến đường cũ vào giữa những năm 1960 khi nó được xây dựng giữa đường Jahnke và Midlothian Turnpike ngày nay.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Old_maps">​ bản đồ Cũ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​249px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​5/​54/​Va_1895_granite.jpg"​ width="​247"​ height="​186"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​247"​ data-file-height="​186"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bởi năm 1895, <b> Bon Air </b> đã được phát triển như là một phương cho Richmonders,​ nằm trên đường sắt phía Nam khoảng 8 dặm (13 km) về phía tây của Manchester (mà đồng ý sáp nhập với thành phố Richmond vào năm 1909) và 3 dặm (5 km) về phía tây Granite ở Chesterfield County, Virginia [19659014] Một bản đồ năm 1864, ghi nhận như là &​quot;​Xuất bản bởi D. Van Nostrand, New York &quot;, và có quyền <i> Bản đồ của Richmond, Virginia và xung quanh quốc gia </i> xuất hiện để hiển thị một cụm nhỏ của các tòa nhà được dán nhãn&​quot;​ Pawhite Stop &​quot;​trên đường&​quot;​ Railroad to Coal Mines &​quot;​tại địa điểm của ngôi làng Bon Air lịch sử . Tuy nhiên, nó cũng đã được gợi ý rằng &​quot;​Pawhite Stop&​quot;​ (mà trên bản đồ là &​quot;​Pawhite STA&​quot;​) không phải là Bon Air, Virginia. Đầu tiên, nó là về những gì đang có nhãn &​quot;​Railroad tới mỏ than&​quot;,​ và Richmond và Danville dòng là vài dặm về phía nam này. [Đường sắt đến các mỏ than là Đường sắt Chesterfield ở phía nam và song song với Midlothian Turnpike. Midlothian Turnpike nằm ở phía nam của Bon Air. Hòn đảo được hiển thị trên sông James có thể là &​quot;​Đảo Williams&​quot;,​ nhưng không có con lạch lớn nào được thể hiện trên bản đồ chảy xuống sông vào thời điểm này. Nếu lạch là &​quot;​Powhite Creek&​quot;,​ thì độ chính xác của bản đồ thậm chí còn đáng nghi hơn. Điều này lưu ý, dòng suối nhỏ của Rattle Snake lạch chảy vào sông gần đảo Williams và bắt nguồn từ phía đông của Bon Air ngày nay.
 +</​p><​p>​ Một bản đồ tốt hơn để kiểm tra là <i> Khảo sát một phần của Quận Chesterfield,​ Virginia. Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của A.H. Campbell Capt. &amp; Ch&#​39;​f Top&#​39;​l Không. bởi P.W.O. Koerner Lieut. P.E. ; B.F. Blackford và C.E. Cassell Asst. Anh em. 1862 &amp; 1863. </i> (Đây là bộ sưu tập kỹ thuật số của Thư viện Quốc hội.) Lưu ý đặc biệt là khu vực thuộc sở hữu của &​quot;​Cogbill&​quot;​ nằm gần khu vực gần Đường Buford gần Trường Tiểu học Bon Air và phân khu Grand Summit. &​quot;​Đường màu đỏ&​quot;​ ở phía đông của &​quot;​Cogbill&​quot;​ bất động sản gần đúng con đường của con đường được cho là đã gần Burroughs Street và vượt qua các bài hát và tiếp tục đến Belleau Road, nơi một số gợi ý có một &​quot;​điểm dừng cờ&​quot;​ cho Hội nghị thượng đỉnh của Brown phía tây này gần cầu treo Buford Road hiện tại (2009) trên đường ray.
 +</​p><​p>​ Bản đồ này không hiển thị &​quot;​Trạm Pawhite&​quot;​ hay bất kỳ trạm nào gần với &​quot;​Bon Air, Virginia&​quot;​.
 +</​p><​p>​ Một bản đồ trong Thư viện Tiểu bang Virginia - (Virginia Board of Public Works Record # 000012006) cho thấy Đường sắt Richmond và Danville. Ga Powhite được thể hiện trên bản đồ này và dựa trên sự so sánh đường đi trên bản đồ này và Đường thẳng hiện tại của Tổng công ty Norfolk Miền Nam Trạm Powhite dường như nằm ở phía tây của đường Rockaway và có lẽ ngay cả phía tây của nhánh sông Jimmy Winters. Quan tâm trên bản đồ là một ký hiệu mà Robios Station (phía tây của Trạm Powhite) là 10 1/2 dặm mặc dù một đầu lịch trình R &amp; D chỉ ra rằng Powhite là 11 dặm.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Bon_Air:​_the_resort_era">​ Bon Air: thời đại khu nghỉ mát </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg/​220px-Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg/​330px-Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg/​440px-Bon_Air_Its_Attractions_for_Summer_Residents_-_1882_-_Map_of_Bon_Air_Virginia.jpg 2x" data-file-width="​1984"​ data-file-height="​1360"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ 1882 bản đồ của Bon Air, cho thấy kho, khách sạn và tòa nhà phụ, và vũ trường, cũng như các đường phố và khu dân cư chưa phát triển bưu kiện </​div></​div></​div>​
 +<p> Trong thế kỷ 19, người ta tin rằng độ cao và khoảng cách xa hơn từ khu vực đô thị của Richmond tạo ra một bầu không khí lành mạnh hơn, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức ở trung tâm Virginia. Với lân cận vị trí của nó và độ cao lớn hơn, Bon Air cung cấp các tính năng gần đó, và được thành lập như một thị trấn nghỉ mát mùa hè khoảng 8 dặm (13 km) bên ngoài Richmond bằng đường sắt. Một trong những người sáng lập là Đại tá Algernon S. Buford, thuộc Chatham, Virginia, người nổi tiếng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông về Đường sắt Richmond và Danville trong thời gian mở rộng sau chiến tranh, kết thúc vào năm 1894 với sự hình thành Hệ thống Đường sắt Miền Nam (nay là một phần của Norfolk Southern). Kết nối của Bon Air với các nhà lãnh đạo đường sắt có thể được chứng minh bằng thực tế là trong nhiều năm cho đến khi dịch vụ hành khách kết thúc vào năm 1957, cộng đồng đồng thời có ba điểm dừng trong vòng 1 dặm (2 km) đường đua.
 +</​p><​p>​ Đại tá Buford tốt nghiệp Đại học Virginia. Ông trở thành một luật sư, và đại diện cho Quận Pittsylvania tại Virginia House of Delegates trong năm 1853 và 1854. Trong cuộc nội chiến, Buford phục vụ Liên minh ở Richmond tại Virginia Depot, mặc dù danh hiệu &​quot;​Đại tá&​quot;​ được cho là danh dự, miền Nam tùy chỉnh phổ biến trong những năm sau nô lệ. Với sự hỗ trợ của Thống đốc Virginia Francis H. Pierpont, vào ngày 13 tháng 9 năm 1865, Buford trở thành chủ tịch của Đường sắt Richmond và Danville (225 km) và Đường sắt Danville (R &amp; D).
 +</​p><​p>​ Khoảng năm 1875, Buford đã mua một khu đất rộng lớn được gọi là đồn điền Anderson Edwards cũ ở phía nam của khu vực ưu tiên R &amp; D. Ông cá nhân (cũng như thông qua R &amp; D đường sắt) đã giúp trong sự phát triển của Hội nghị thượng đỉnh của Brown, được đổi tên thành Grand Summit, sau đó Bon Air, sau khi biểu hiện tiếng Pháp cho &​quot;​không khí tốt&​quot;​. Sự lựa chọn này cũng có thể liên quan đến việc định cư trước đó bởi người Pháp Huguenots, một nhóm người tỵ nạn tôn giáo, một chút về phía tây.
 +</​p><​p>​ Năm 1877, Buford là một trong những nhà đầu tư và cán bộ đầu tiên trong Công ty Cải tạo và Không khí Bon. Các quan chức R &amp; D khác tham gia vào sự phát triển của Bon Air là Tướng Thomas M. Logan, Andrew Talcott, và con trai ông, Thomas Mann Randolph Talcott. Đại tá Buford được vinh danh bởi việc đặt tên cho con đường Buford Road ở Bon Air. Phố Logan được đặt tên cho Tướng Logan.
 +</​p><​p>​ Polk Street được đặt theo tên của cư dân Bon Air Polk Miller, một dược sĩ và người chơi banjo nổi tiếng, người đã thành lập những sản phẩm chăm sóc thú cưng của Sergeant trong khi tạo ra phương pháp điều trị cho chú chó săn yêu thích của mình, Trung sĩ.
 +</​p><​p>​ Các cư dân nổi tiếng khác bao gồm Tiến sĩ Hunter McGuire, người đã được liên kết với Đại học Y khoa Virginia và một số bệnh viện và trường y tế quan trọng khác (và cho McGuire Veterans Administration Medical Center ở Richmond), vợ ông Mary Stuart McGuire, và 10 đứa con của họ, nhiều người trong số họ cũng đã đi vào lĩnh vực y học.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Village_period">​ Thời kỳ làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Vào thế kỷ 20, khi khu dân cư xung quanh Richmond phát triển, Bon Air phát triển thành một khu phố trung lưu.
 +</​p><​p>​ Năm 1911, Westham cầu mới vượt sông James giữa Henrico County và Chesterfield County khoảng 7 dặm (11 km) về phía thượng lưu Richmond. Được xây dựng như một cầu thu phí, nó được đặt tên cho Ga Westham gần đó của Đường sắt Chesapeake và Ohio vào năm 1911.
 +</​p><​p>​ Cầu Westham tư nhân được tài trợ bởi một nhóm do nhà phát triển George Craghead Gregory đứng đầu, cư trú tại Granite Hall, một khu đất cách Williams Dam khoảng 1,6 km, nơi ông ta có một lâu đài được dựng lên bằng đá quarried gần đó. Gregory cũng tham gia vào kế hoạch mở rộng một dòng xe điện từ một tuyến hiện tại tại Westhampton Park (nay là Đại học Richmond) đến Bon Air, nơi mà ông coi là trở thành một &​quot;​cộng đồng phòng ngủ&​quot;​ của Richmond. Giữa sông James và Bon Air, Gregory kiểm soát các khu đất rộng dọc theo tuyến đường sắt dự kiến ​​mà ông hy vọng sẽ phát triển. Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch của mình, ngoài việc phân loại quyền ưu tiên từ cầu Westham đến Bon Air, tuyến xe điện kế hoạch của Gregory đã không thành hiện thực. Điều này có thể là do các vấn đề về trọng lượng tại Cầu Westham và / hoặc các vấn đề ưu tiên trong Quận Henrico. Tuy nhiên, các phần của tuyến đường được lên kế hoạch và được cải thiện một phần có thể được nhìn thấy trong thời hiện đại với các sườn dốc thoai thoải được tìm thấy trên Đường Southampton ngày nay và dọc theo Đường Mohawk.
 +</​p><​p>​ Sau năm 1933, State Route 147 được chuyển qua cầu Westham. Nó kết nối River Road và Westham Parkway ở Henrico với Southampton Road và Huguenot Road mới ở Chesterfield. Năm 1950, cầu Westham, vốn đã bị ngập lụt và không đủ lưu thông trong khu vực ngoại ô đang phát triển, được thay thế bằng Cầu Huguenot mới (được đặt theo danh dự của những người định cư Huguenot Pháp đến khu vực này vào thế kỷ thứ mười tám để thoát khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở Pháp).
 +</​p><​p>​ Cây cầu cũ đã được tháo dỡ, nhưng các trụ vẫn còn nhìn thấy ở mỗi đầu, và đường dây điện và đường dây điện thoại trên không tiếp tục đánh dấu tuyến đường trong nhiều năm. Dấu vết của con đường xe điện cũ có thể được nhìn thấy dọc theo đường Southampton dốc và Mohawk Drive gần Forest Hill Avenue (trước đây được gọi là Granite Road), và trên Logan Street và Hazen Street ở Bon Air, nơi một bề mặt washboard từ lâu đã được đồn đại bởi truyền thuyết địa phương là những tàn dư của dự án xe điện. Lâu đài cũ của Gregory, Granite Hall, hiện nay nằm trong phân khu Cherokee Estates gần Williams Dam, vẫn được sử dụng như một nơi cư trú riêng trong năm 2008. Trạm Westham của C &amp; O đã được chuyển đến một công viên thành phố Richmond tại Robin Hood Road và Hermitage Road vào năm 1961.
 +</​p><​p>​ Đường sắt phía Nam đã kết thúc dịch vụ đi lại đến Richmond vào năm 1957, và trạm Bon Air đã bị tháo dỡ.
 +</​p><​p>​ Nhà ga phía Nam ban đầu là một tòa nhà được mang đến Bon Air từ Triển lãm Bông Quốc tế được tổ chức ở Atlanta, Georgia vào năm 1881. Trạm này được thay thế vào năm 1917 và một phần của trạm gốc đã được sử dụng trong một nhà ở phía nam của đường ray (vẫn còn tồn tại vào năm 2005).
 +</​p><​p>​ Các điểm dừng đầu khác trong khu vực Bon Air bao gồm &​quot;​The Steps&​quot;,​ nằm ở phía bắc của đường ray gần Cầu Buford Road hiện tại, một trạm dừng cho Bon Air Inn ở phía nam của trang Inn trên Burroughs Street, và dừng lại gần phân khu hiện tại của Woodmont cho trang trại Wherry. Trạm thứ hai này là trạm riêng duy nhất trên đoạn đường sắt này và được gọi là Lee Park.
 +</​p><​p>​ Sự liên kết đường sắt sớm thông qua Bon Air có thể là để tận dụng lợi thế của một mỏ đất sét cao lanh được cho là nằm ở phía nam của đường ray gần cầu Buford Road hiện tại. Một nhà máy được xây dựng ở Manchester để xử lý đất sét từ Bon Air đốt cháy trước khi nó có thể đi vào sản xuất, kết thúc dự án.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Land_for_the_benefit_of_children">​ Đất đai vì lợi ích của trẻ em </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Bon_Air_Library.jpg/​220px-Bon_Air_Library.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Bon_Air_Library.jpg/​330px-Bon_Air_Library.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Bon_Air_Library.jpg/​440px-Bon_Air_Library.jpg 2x" data-file-width="​4948"​ data-file-height="​3280"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Một cựu chiến binh nội chiến miền Nam khác đến với Bon Air, và như Đại tá Buford, Tướng Logan, Polk Miller và những người đương thời khác thời gian, anh ta (và vợ anh) đã để lại một tác động lâu dài đối với cộng đồng, cũng như tên gia đình của họ trên một con phố.
 +</​p><​p>​ Phía Đông của giới hạn thành phố hiện tại dọc theo Đại lộ Forest Hill là vùng đất mà trước đây được gọi là &​quot;​The Old Burton Place&​quot;​ với một trang trại antebellum. Vùng đất này được một nhà sử học mô tả là người nghèo vì canh tác do có nhiều loại đá trên địa điểm.
 +</​p><​p>​ Năm 1889, đường rộng 165 mẫu Anh (0,7 km <sup> 2 </​sup>​) (và trang trại cũ) đã được J.R.F. Burroughs, ban đầu của Lynchburg, (sau đó tại Campbell County), và vợ Lucy. Một cặp vợ chồng vô gia cư, vài năm sau Burrough mở một trại trẻ mồ côi vốn được gọi là &​quot;​Nhà cho trẻ em vô gia cư&​quot;,​ và được thành lập vào năm 1898. Tôn giáo mộ đạo, đôi vợ chồng không bao giờ xin tiền cho trại trẻ mồ côi, nhưng có những câu chuyện về hỗ trợ họ nhận được anyway. Khi ông Burroughs qua đời vào năm 1915, ông được chôn cất tại một địa điểm hiện nay được bao quanh bởi các căn hộ lân cận, nơi bia mộ của ông đọc &​quot;​Trung thành với cái chết&​quot;​. Đường Burroughs ở Bon Air được đặt tên theo cặp đôi.
 +</​p><​p>​ Sau khi ông qua đời, ngôi nhà bị người khác chiếm giữ, và được gọi là Nhà Bê-tên. Nó được cộng đồng hỗ trợ, đáng chú ý bao gồm cả Nhà thờ Presbyterian Bon Air, cho đến khi đóng cửa vào những năm 1940. Một tờ báo năm 1936 trong tờ <i> Richmond Times-Dispatch </i> cho biết hơn một ngàn trẻ em đã biết trang trại là &​quot;​nhà&​quot;,​ duy trì trung bình 50 bé trai và bé gái cùng một lúc. [1]
 +</​p><​p>​ Một trong những tòa nhà của Nhà Bê-tên đã sống sót vào nửa sau của thế kỷ hai mươi, và từ lâu đã được sử dụng làm nhà dành cho người già và người tàn tật. Một số vùng đất phía bắc của đại lộ Forest Hill hiện đại vẫn được sử dụng như vậy vào đầu thế kỷ 21, nơi một nhà điều dưỡng mới được xây dựng vào những năm 1980. Phía nam của đường Granite cũ, sau đó đổi tên thành Forest Hill Avenue, Chesterfield County xây dựng một tháp nước trên một phần của tài sản. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1960, trẻ em đã trở về phần lớn phần đất còn lại.
 +</​p><​p>​ Thư viện cho vay lâu đời nhất ở Chesterfield County được xây dựng vào năm 1902 bởi Hiệp hội Bon Air như một Đài tưởng niệm cho Tiến sĩ James K. Hazen, Bộ trưởng của Giáo hội Trưởng lão Bon Air và một nhà lãnh đạo văn học và giáo dục của cộng đồng. Năm 1967, Quận Chesterfield bắt đầu vận hành Thư viện và di chuyển địa điểm vào năm 1975, theo một mảng bám trên tòa nhà.
 +</​p><​p>​ Vào giữa những năm 1950, trường tiểu học của Bon Air đã ở trong ngôi nhà thứ hai, nhưng hầu hết học sinh trung học phải đi đến các trường trung học Manchester hoặc Midlothian. Vào những năm 1960, một trường trung học mới và sau đó là một trường trung học cơ sở được xây dựng bởi các Trường Công Lập Quận Chesterfield thuộc một phần của tài sản gia đình cũ của Bê-tên. Trường trung học Huguenot khai giảng vào ngày 6 tháng 9 năm 1960. Hiệu trưởng đầu tiên là G. H. (Gurney Holland) Reid, hiệu trưởng lâu năm của trường trung học Manchester, nơi mà trường tiểu học G. H. Reid ở một phần khác của quận đã được đặt tên. Một lớp mười bốn đã được hoàn thành vào khoảng năm 1964. GH Reid đã nghỉ hưu vào cuối năm học 1968–69, lần cuối cùng trước khi thành phố sát nhập mảnh đất bị nhà trường chiếm đóng vào ngày 1 tháng 1. Cũng trên vùng đất cũ của Burroughs, Fred D. Trường Trung Cấp Thompson, được đặt tên theo một nhà giáo dục quận lâu năm, được hoàn thành vào năm 1965, và là một trong những trường quận đầu tiên có máy lạnh trung tâm.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​1970_Richmond-Chesterfield_annexation">​ 1970 Hợp nhất Richmond-Chesterfield </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Một phần của những gì sau đó được coi là Bon Air đã bị sáp nhập bởi Thành phố Richmond vào năm 1970. Trong khu vực Bon Air, Huguenot High trường học, trung học cơ sở Thompson, và trường tiểu học JB Fisher (đặt theo tên của một bác sĩ Midlothian-khu vực) nằm trong số khoảng một chục trường học, các tòa nhà hỗ trợ, và các trường tương lai chuyển tải đến thành phố Richmond cùng với 23 dặm vuông (60 km <sup> </​sup>​) của lãnh thổ như là kết quả của một thỏa hiệp thương lượng trong vụ kiện sát nhập của thành phố Richmond chống lại Chesterfield County vào cuối những năm 1960. Việc sáp nhập có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1970. Trường Tiểu Học Bon Air nguyên bản và tòa nhà mới hơn và Trường Tiểu Học Bon Air được phép ở lại trong quận.
 +</p>
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bon Air được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 37 ° 31′12 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 77 ° 34′8 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 37.52000 ° N 77.56889 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 37.52000; -77.56889 </​span></​span></​span></​span> ​ (37.519947, −77.568768). <sup id="​cite_ref-GR1_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Độ cao là 328 feet (100 m). Cộng đồng được đặt theo múi giờ chuẩn của miền Đông.
 +</​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích là 8.36 dặm vuông (21,64 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 8,32 dặm vuông (21,56 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,031 dặm vuông (0,08 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 0,38%, là nước. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ [19659010] Chỉ cần tây của đường mùa thu, mà chia Tidewater và Piedmont địa chất Virginia khu vực, độ cao trung bình trong khu vực Bon Air là khoảng 200 feet (60 m) trên mực nước biển, cao hơn hầu hết các Richmond, chỉ có 8 dặm (13 km) về phía đông đáng kể. Hai nhánh của Powhite Creek bắt nguồn từ gần đó, chảy vào sông James ngay phía thượng nguồn từ trung tâm thành phố Richmond.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2000, đã có 16.213 người, 6.308 hộ gia đình và 4.459 gia đình sống trong CDP. Mật độ dân số là 1.834,1 người trên một dặm vuông (708,1 / km²). Có 6,502 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 735,5 / sq mi (284.0 / km²). Trang điểm chủng tộc của CDP là 86,91% trắng, 8,43% người Mỹ gốc Phi, 0,16% người Mỹ bản địa, 2,53% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương, 0,85% từ các chủng tộc khác và 1,10% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 1,73% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 6,308 hộ gia đình, trong đó 32,8% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 58,6% là cặp vợ chồng chung sống, 9,6% có chủ hộ nữ không có chồng và 29,3% không phải là gia đình. 24,7% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,1% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 2,97.
 +</​p><​p>​ Trong CDP, dân số được phát triển với 26,6% dưới 18 tuổi, 5,7% từ 18 đến 24, 26,3% từ 25 đến 44, 27,7% từ 45 đến 64 và 13,7% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 93,2 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,9 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là $ 57,493, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 67,656. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 42,796 so với $ 31,551 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là 26.527 đô la. Khoảng 0,8% gia đình và 1,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó 0,9% của những người dưới 18 tuổi và 1,8% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government_and_infrastructure">​ Chính phủ và cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span">​ Phần này <b> cần mở rộng </b>. [1945] Bạn có thể giúp bằng cách thêm vào nó </​small> ​ <​small><​i>​ (tháng 4 năm 2015) </​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Một khu vực bên ngoài CD Air BonP cũng là nơi có hai cơ sở của Bộ Tư pháp Vị thành niên Virginia, <sup id="​cite_ref-BonAirCDPmap_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Trung tâm Tiếp nhận và Chẩn đoán (RDC), <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ và Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Bon Air. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​  Tại RDC, những người chưa thành niên từ khắp tiểu bang được đánh giá và xử lý. Vào cuối tuần thứ 6-8 ở RDC, trẻ vị thành niên được đưa ra câu và gửi đến các vị trí cố định tương ứng.
 +</​p><​p>​ Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Bon Air là một trong những vị trí lâu dài này. The Hill là cánh an ninh tối thiểu, với một số khu nhà mở cho những người phạm tội với tội phạm ít hơn và ở lại ngắn hơn, và cho đến gần đây <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The time period mentioned near this tag is ambiguous. (April 2015)">​ khi nào? </​span></​i>​] </​sup>​ được coed. The Expansion là một cánh bảo vệ tối đa Cấp 5 cho tất cả các loại phạm nhân. Các mở rộng có 8 đơn vị trên hai cánh nhà ở khác nhau. Nó có hai đơn vị dành riêng cho người phạm tội tình dục, với sáu người khác được chia thành ba đơn vị cho các phường thường xuyên, hai cho ASU (Hành chính phân đoạn), với một trong những người được chia thành một nửa ASU và một nửa Bảo vệ Custody, với đơn vị cuối cùng được dành cho những người có vấn đề về tinh thần.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các Trường Công Quận Chesterfield phục vụ khu vực này là Trường Tiểu Học Bon Air, Trường Tiểu Học Crestwood, Trường Tiểu Học Greenfield, Trường Trung Cấp Robious và Trường Trung Học James River. Trường Episcopal độc lập của Thánh Michael, Trường Riverside School Inc., Trường Công giáo St. Edward-Epiphany và Trường Stony Point cũng nằm trong Bon Air. Trường Tiểu Học Bon Air là nguồn cảm hứng cho một loạt sách thiếu nhi, <i> The Kids of the Polk Street School </i> của Patricia Reilly Giff.
 +</​p><​p>​ Trường Nhật Bản Richmond (90 ッ チ 校 ((((R 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 R R R R R R R R [[[[[[[[[[đượcthànhlậpvàonăm1988<​sup id="​cite_ref-JapanVirginiaSociety_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Religious_life">​ Đời sống tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Nơi thờ phượng ở Bon Air bao gồm Buford Road Baptist, Bon Air Presbyterian,​ Thánh Giuse Công giáo La Mã, St. Edward the Confessor Giáo hội Công giáo, Bon Air Baptist, Bon Air Kitô giáo, Bon Air United Methodist, Giáo hội Giám mục St. Michael, Stony Point Cải cách Presbyterian,​ và Trung tâm Hồi giáo của Richmond.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-NatReg-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đề cử đăng ký quốc gia của Khu vực lịch sử Bon Air&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Bộ Tài nguyên Lịch sử Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 24 tháng 5, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bon+Air+Historic+District+National+Register+Nomination&​rft.pub=Virginia+Department+of+Historic+Resources&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dhr.virginia.gov%2Fregisters%2FCounties%2FChesterfield%2F020-5084_Bon_Air_Historic_District_1988_Final_Nomination.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR3-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bảng Hoa Kỳ về Tên địa lý&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010 (DP-1): CD Air CDP, Virginia &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 29 tháng 11, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28DP-1%29%3A+Bon+Air+CDP%2C+Virginia&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nris-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ Vườn quốc gia (2009-03-13). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. National Park Service. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2009-03-13&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-register-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Địa danh Virginia Đăng ký&​quot;​. Bộ Tài nguyên Lịch sử Virginia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 5 tháng 6, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Virginia+Landmarks+Register&​rft.pub=Virginia+Department+of+Historic+Resources&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dhr.virginia.gov%2Fregisters%2Fregister_counties_cities.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tệp Công khai Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Bon Air CDP, Virginia&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 29 tháng 11, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Bon+Air+CDP%2C+Virginia&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​CENSUS OF POPULATION AND HOUSING (1790–2000)&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 7, </​span>​ 2010 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=CENSUS+OF+POPULATION+AND+HOUSING+%281790%E2%80%932000%29&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fabs%2Fdecennial%2Findex.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABon+Air%2C+Virginia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BonAirCDPmap-10"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​2010 CENSUS - BẢN ĐỒ CHẶN KHÓA: CD Air CDP , VA &​quot;​(Lưu trữ). Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Truy cập vào ngày 5 tháng 4 năm 2015. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trung tâm tiếp nhận và chẩn đoán&​quot;​. Bộ Tư pháp Vị thành niên Virginia. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2015. &​quot;​1801 Old Bon Air Road, Richmond, Virginia 23235&​quot;​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Bon Air&​quot;​. Bộ Tư pháp Vị thành niên Virginia. Truy cập vào ngày 5 tháng 4 năm 2015. &​quot;​1900 Chatsworth Avenue, Richmond, Virginia 23235&​quot;​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-JapanVirginiaSociety-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trường học tiếng Nhật&​quot;​ (Lưu trữ). Hiệp hội Nhật-Virginia (JVS; 日本 バ ー ジ ニ ア 協会). Truy cập vào ngày 5 tháng 4 năm 2015. Địa chỉ trường Richmond: &​quot;​Nhà thờ Baptist Bon Air của trường Nhật Bản Richmond 2531 Buford Rd. North Chesterfield,​ VA 23235&​quot;​ Phiên bản tiếng Nhật (Lưu trữ). </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> Claflin, Mary Anne và Richardson, Elizabeth Guy (1977) <i> Bon Air: Lịch sử </​i>​Nhà xuất bản Hale, Richmond, Virginia </li>
 +<li> Widerman, John C. (2004) [19459023TheSinkingcủaUSSCairo</​i>​Báo Đại học Mississippi,​ <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 1-57806-680-8 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181118232801
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.820 seconds
 +Real time usage: 1.065 seconds
 +Preprocessor visited node count: 10297/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 137652/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14093/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 29025/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.340/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 907.709 ​     1 -total
 + ​49.77% ​ 451.790 ​     3 Template:​Infobox
 + ​37.57% ​ 341.002 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​20.77% ​ 188.486 ​     1 Template:​Infobox_NRHP
 + ​13.92% ​ 126.317 ​     1 Template:​Reflist
 + ​11.26% ​ 102.221 ​     9 Template:​Cite_web
 +  6.54%   ​59.326 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.30%   ​57.217 ​    15 Template:​Convert
 +  4.75%   ​43.092 ​     1 Template:​Country_abbreviation
 +  4.46%   ​40.467 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​137544-0!canonical and timestamp 20181118232800 and revision id 868041315
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bon-air-virginia-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)