User Tools

Site Tools


bokeh-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bokeh-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Josefina_with_Bokeh.jpg/​220px-Josefina_with_Bokeh.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Josefina_with_Bokeh.jpg/​330px-Josefina_with_Bokeh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Josefina_with_Bokeh.jpg/​440px-Josefina_with_Bokeh.jpg 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bokeh thô trên ảnh chụp có ống kính 85 mm và đường kính học sinh 70 mm, tương ứng với <span style="​font-style:​italic;​font-family:​Trebuchet MS,​Candara,​Georgia,​Calibri,​Corbel,​serif">​ f </​span>​ /1.2 </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Katherine_Maher.jpg/​220px-Katherine_Maher.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Katherine_Maher.jpg/​330px-Katherine_Maher.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​25/​Katherine_Maher.jpg/​440px-Katherine_Maher.jpg 2x" data-file-width="​5430"​ data-file-height="​3620"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Ví dụ về ảnh chân dung (của Katherine Maher). Lưu ý bokeh &#​39;​xoáy&#​39;​ </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Aperture_and_bokeh.jpg/​220px-Aperture_and_bokeh.jpg"​ width="​220"​ height="​297"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Aperture_and_bokeh.jpg/​330px-Aperture_and_bokeh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Aperture_and_bokeh.jpg/​440px-Aperture_and_bokeh.jpg 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​2832"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Cách bokeh thay đổi theo khẩu độ. </​div></​div></​div>​
 +<p> Trong nhiếp ảnh, <b> bokeh </b> (<span class="​nowrap"/>​ <i title="​English pronunciation respelling"><​span style="​font-size:​90%">​ BOH </​span>​ -kay </i>; <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​small>​ Tiếng Nhật: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[boke]</​span>​) là chất lượng thẩm mỹ của hiệu ứng nhòe được tạo ra trong các phần ngoài tiêu điểm của hình ảnh được tạo ra bởi một thấu kính. <sup id="​cite_ref-Gerry_Kopelow_1998_118–119_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Bokeh được định nghĩa là &​quot;​cách ống kính làm mờ các điểm sáng &quot;. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Sự khác biệt về quang sai và khẩu độ của ống kính khiến một số thiết kế ống kính làm mờ hình ảnh theo cách làm hài lòng mắt, trong khi những người khác làm mờ mắt khó chịu hoặc mất tập trung (bokeh&​quot;​ tốt &​quot;​và&​quot;​ xấu &quot;) ) <sup id="​cite_ref-davis_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​
 + Bokeh xảy ra đối với các phần của cảnh nằm ngoài độ sâu trường ảnh. Các nhiếp ảnh gia đôi khi cố ý sử dụng một kỹ thuật tập trung nông để tạo ra những hình ảnh với các khu vực không tập trung nổi bật.
 +</​p><​p>​ Bokeh thường thấy rõ nhất xung quanh các điểm nổi bật nền nhỏ, chẳng hạn như phản xạ gương điển hình và nguồn sáng, đó là lý do tại sao nó thường được liên kết với các khu vực đó. <sup id="​cite_ref-davis_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Tuy nhiên, bokeh không bị giới hạn đối với các điểm nổi bật; mờ xảy ra ở tất cả các vùng không tập trung của hình ảnh.
 +</p>
  
 +
 +
 +<p> Thuật ngữ xuất phát từ từ tiếng Nhật <i> boke </i> (<span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Japanese language text">​ 暈 け </​span></​span> ​ hoặc <span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Japanese language text">​ ボ ケ </​span></​span>​),​ có nghĩa là &​quot;​mờ&​quot;​ hoặc &​quot;​khói mù&​quot;​ hoặc <i> boke-aji </i> (<span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Japanese language text">​ ボ ケ 味 </​span></​span>​),​ &​quot;​chất lượng mờ&​quot;​. Thuật ngữ tiếng Nhật <i> boke </i> cũng được sử dụng theo ý nghĩa của một đám mây tinh thần hoặc sự lão hóa <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Thuật ngữ bokashi (<span class="​t_nihongo_kanji"><​span lang="​ja"​ title="​Japanese language text">​ 暈 か し </​span></​span>​) có liên quan, có nghĩa là làm mờ hoặc chuyển màu cố ý.
 +</​p><​p>​ Tiếng Anh chính tả <i> bokeh </i> đã được phổ biến vào năm 1997 trong tạp chí <i> Kỹ thuật ảnh </​i>​khi Mike Johnston, biên tập viên vào thời điểm đó, đã trao ba bài viết về chủ đề cho tháng 3 / tháng 4 năm 1997 vấn đề; ông đã thay đổi chính tả để đề xuất cách phát âm chính xác cho người nói tiếng Anh, nói rằng &​quot;​nó được phát âm đúng cách với bo như trong xương và ke như trong Kenneth, với sự căng thẳng bằng nhau trên cả hai âm tiết&​quot;​ <sup id="​cite_ref-johnston_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup>​
 + Cách viết <i> bokeh </i> và <i> boke </i> đã được sử dụng từ ít nhất năm 1996, khi Merklinger đề xuất &​quot;​hoặc Bokeh nếu bạn thích.&​quot;​ <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​
 + ​Thuật ngữ <i> bokeh </i> đã xuất hiện trong sách ảnh sớm nhất là 1998. <sup id="​cite_ref-Gerry_Kopelow_1998_118–119_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​
 + Đôi khi nó được phát âm <span class="​nowrap"/>​ (boke-uh). <sup id="​cite_ref-Wes_McDermott_2009_198_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Bokeh_and_lens_design">​ Bokeh và thiết kế ống kính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​282px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Cirles_of_confusion_lens_diagram.png/​280px-Cirles_of_confusion_lens_diagram.png"​ width="​280"​ height="​233"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​cd/​Cirles_of_confusion_lens_diagram.png 1.5x" data-file-width="​320"​ data-file-height="​266"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<p> Mặc dù khó định lượng, một số ống kính có các khu vực không tập trung chủ quan hơn. Bokeh &​quot;​Tốt&​quot;​ đặc biệt quan trọng đối với ống kính macro và ống kính tele dài, vì chúng thường được sử dụng trong các tình huống tạo ra độ sâu trường ảnh. Bokeh tốt cũng rất quan trọng đối với các ống kính tele tầm trung (thường là 85–150 mm ở định dạng 35 mm). Khi được sử dụng trong chụp ảnh chân dung (đối với quan điểm &​quot;​tự nhiên&​quot;​),​ nhiếp ảnh gia thường muốn có độ sâu trường ảnh nông, để đối tượng nổi bật mạnh so với nền mờ.
 +</​p><​p>​ Đặc điểm Bokeh có thể được định lượng bằng cách kiểm tra vòng tròn của sự nhầm lẫn của hình ảnh. Trong các khu vực không tập trung, mỗi điểm sáng trở thành một hình ảnh của khẩu độ, thường là một đĩa tròn hoặc ít hơn. Tùy thuộc vào cách một ống kính được sửa chữa cho quang sai cầu, đĩa có thể được chiếu sáng đồng đều, sáng hơn gần mép, hoặc sáng hơn ở gần trung tâm. Một ống kính nổi tiếng trưng bày đặc tính &​quot;​xà phòng bong bóng&​quot;​ sau này được sản xuất bởi Hugo Meyer &amp; Co., gần đây đã được hồi sinh bởi Meyer Optik Görlitz. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Ống kính được sửa chữa kém đối với quang sai cầu sẽ hiển thị một loại đĩa cho các điểm ngoài tiêu điểm ở phía trước mặt phẳng lấy nét và một loại khác cho các điểm sau. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Điều này thực sự có thể là mong muốn, vì các vòng tròn mờ mờ dần gần các cạnh tạo ra các hình dạng ít được xác định, pha trộn mượt mà với hình ảnh xung quanh.
 +Hình dạng của khẩu độ cũng có ảnh hưởng đến chất lượng chủ quan của bokeh. Đối với các thiết kế ống kính thông thường (với khẩu độ cánh), khi ống kính bị ngừng nhỏ hơn kích thước khẩu độ tối đa (số f tối thiểu), các điểm ngoài tiêu điểm bị mờ thành hình đa giác được tạo thành bởi các khẩu độ. Điều này rõ ràng nhất khi một thấu kính tạo ra bokeh cứng. Vì lý do này, một số ống kính có nhiều khẩu độ và / hoặc lưỡi dao với các cạnh cong để làm cho khẩu độ gần đúng hơn một vòng tròn chứ không phải là một đa giác. Minolta đã đi đầu trong việc quảng bá và giới thiệu các ống kính với khẩu độ tròn gần lý tưởng từ năm 1987, nhưng hầu hết các nhà sản xuất khác hiện cung cấp các ống kính có màng chắn tối ưu hóa hình dạng, ít nhất là cho lĩnh vực chụp ảnh chân dung. Ngược lại, một ống kính tele catadioptric khiến bokeh giống như bánh rán, vì gương thứ cấp của nó chặn phần trung tâm của lỗ mở khẩu độ. Gần đây, các nhiếp ảnh gia đã khai thác hình dạng của bokeh bằng cách tạo ra một mặt nạ đơn giản ra khỏi thẻ với các hình dạng như trái tim hoặc ngôi sao, mà nhiếp ảnh gia mong muốn bokeh được, và đặt nó trên ống kính. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] ] </​p><​p>​ Ống kính có 11, 12 hoặc 15 màng chắn sóng bằng mống mắt thường được tuyên bố vượt trội về chất lượng bokeh. Bởi vì điều này, các ống kính không cần phải đạt được khẩu độ rộng để có vòng tròn tốt hơn (thay vì đa giác). Trong quá khứ, ống kính khẩu độ rộng (f / 2, f / 2.8) rất tốn kém, do thiết kế toán học phức tạp và bí quyết sản xuất cần thiết, tại thời điểm tất cả các tính toán và chế tạo kính được thực hiện bằng tay. Leica có thể đạt được hiệu ứng bokeh tốt ở mức f / 4.5. Ngày nay, việc tạo ra ống kính f / 1.8 dễ dàng hơn nhiều và ống kính 9 cánh ở f / 1.8 đủ cho ống kính 85mm đạt được hiệu ứng bokeh tuyệt vời.
 +</​p><​p>​ Một số nhà sản xuất ống kính bao gồm Nikon, <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup>​ Minolta và Sony chế tạo các ống kính được thiết kế với các điều khiển cụ thể để thay đổi hình ảnh của các khu vực không tập trung.
 +</​p><​p>​ Ống kính Nikon 105 mm DC-Nikkor <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ và 135 mm DC-Nikkor <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ (DC là viết tắt của &​quot;​Defocus Control&​quot;​) có vòng điều khiển cho phép quá mức hoặc thiếu độ quang sai cầu để thay đổi bokeh trong phía trước và phía sau mặt phẳng tiêu cự.
 +</​p><​p>​ Minolta / Sony STF 135mm f / 2.8 [T4.5] (với STF đứng <i> tiêu điểm chuyển nét mượt mà </i>) là ống kính được thiết kế đặc biệt để tạo ra hiệu ứng bokeh dễ chịu. Có thể lựa chọn giữa hai màng chắn: một với 9 và một với 10 lưỡi. Một bộ lọc apodization được sử dụng để làm mềm các cạnh khẩu độ mà kết quả trong một khu vực defocused mịn với các vòng tròn dần dần mờ dần. Những phẩm chất đó đã trở thành loại ống kính duy nhất thuộc loại này trên thị trường từ năm 1999 đến 2014. Năm 2014, Fujifilm đã công bố một ống kính sử dụng bộ lọc apodization tương tự trong ống kính Fujinon XF 56mm F1.2 R APD. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Sony bổ sung Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS vào năm 2017. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p>​ &#​39;​Hệ thống lấy nét Sigma YS&#39; 135mm f / 2.8 cũng có thêm thành phần được di chuyển theo cách thủ công, nhằm bù lại quang sai tại khoảng cách lấy nét gần. Nó có thể được tái định nghĩa để kiểm soát defocus.
 +<sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2015, Meyer Optik USA Inc. đã khởi chạy chiến dịch Kickstarter để sản xuất Trioplan f2.9 / 50, một ống kính mới dựa trên một ống kính ban đầu được sản xuất bởi Hugo Meyer &amp; Co .; <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ </​p><​p>​ Việc sử dụng thấu kính biến hình sẽ làm cho bokeh xuất hiện khác nhau dọc theo trục ngang và dọc của ống kính, trở thành hình elip so với những thấu kính trong một ống kính hình cầu.
 +</​p><​p>​ Năm 2016, Apple Inc. phát hành iPhone 7 Plus có thể chụp ảnh với &​quot;​Chế độ Chân dung&​quot;​ (hiệu ứng bokeh như hiệu ứng) <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup> ​ Galaxy Note 8 của Samsung có hiệu ứng tương tự. Cả hai điện thoại này đều sử dụng máy ảnh kép để phát hiện các cạnh và tạo một &​quot;​bản đồ độ sâu&​quot;​ của hình ảnh mà điện thoại sử dụng để làm mờ các phần không tập trung của ảnh. Các điện thoại khác, như Google Pixel, chỉ sử dụng máy ảnh và máy học để tạo bản đồ độ sâu <sup id="​cite_ref-How_Portrait_Mode_Works_22-0"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2017, Vivo đã phát hành một điện thoại thông minh với ống kính kép cho ảnh tự chụp với bokeh. Đầu tiên, một ống kính 20 MP, sử dụng một cảm biến 1 / 2.78 &​quot;​với khẩu độ f / 2.0, trong khi ống kính thứ hai, một ống kính 8 MP f / 2.0, chụp thông tin độ sâu. Bokeh có thể được thực hiện với sự kết hợp của cả hai ống kính và ảnh <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào đầu năm 2018, điện thoại thông minh Honor 9 Lite đã được phát hành với camera quad (hai ống kính kép). camera trước và sau có ống kính chính 13MP và ống kính 2MP để chụp thông tin độ sâu bokeh. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"><​div style="​width:​ 255px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 250px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Thumbs_up_for_bokeh.JPG/​107px-Thumbs_up_for_bokeh.JPG"​ width="​107"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Thumbs_up_for_bokeh.JPG/​160px-Thumbs_up_for_bokeh.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Thumbs_up_for_bokeh.JPG/​213px-Thumbs_up_for_bokeh.JPG 2x" data-file-width="​667"​ data-file-height="​1000"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"><​div style="​width:​ 255px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 250px;"><​div style="​margin:​21.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Bokeh_Example.jpg/​220px-Bokeh_Example.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Bokeh_Example.jpg/​330px-Bokeh_Example.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​89/​Bokeh_Example.jpg/​440px-Bokeh_Example.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​333"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Ví dụ về hiệu ứng bokeh được sản xuất bởi ống kính f / 1.8 chính 85 mm của Canon. Hình dạng đa giác là do 8 cánh Khẩu độ khẩu độ được đóng một chút, ở khẩu độ đầy đủ (f / 1.8) các hình dạng này sẽ trơn và không đa giác.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"/>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"><​div style="​width:​ 255px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 250px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg/​105px-Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg"​ width="​105"​ height="​160"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg/​158px-Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e2/​Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg/​211px-Christmas_Tree_Lights_Bokeh.jpg 2x" data-file-width="​528"​ data-file-height="​800"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Một ví dụ về ứng dụng sáng tạo của bokeh.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"><​div style="​width:​ 255px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 250px;"><​div style="​margin:​26px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Bokeh.JPG/​220px-Bokeh.JPG"​ width="​220"​ height="​138"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Bokeh.JPG/​330px-Bokeh.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Bokeh.JPG/​440px-Bokeh.JPG 2x" data-file-width="​5103"​ data-file-height="​3191"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Một ví dụ về hiệu ứng bokeh được sản xuất bởi ống kính Canon 18–55mm f / 3.5-5.6 IS II.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 255px"><​div style="​width:​ 255px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 250px;"><​div style="​margin:​21.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Bokeh1_DSC_0959.jpg/​220px-Bokeh1_DSC_0959.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Bokeh1_DSC_0959.jpg/​330px-Bokeh1_DSC_0959.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Bokeh1_DSC_0959.jpg/​440px-Bokeh1_DSC_0959.jpg 2x" data-file-width="​6000"​ data-file-height="​4000"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<p> Hiệu ứng bokeh được tạo bằng Ống kính Nikon D3300 18-55mm f / 3.4-5.6 G VR II.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Emulation">​ Thi đua </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​502px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Faux-bokeh-comparison.jpg/​500px-Faux-bokeh-comparison.jpg"​ width="​500"​ height="​272"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Faux-bokeh-comparison.jpg/​750px-Faux-bokeh-comparison.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ac/​Faux-bokeh-comparison.jpg 2x" data-file-width="​810"​ data-file-height="​440"/>​ </​div>​ </​div>​
 +<p> Bokeh có thể được mô phỏng bằng cách liên kết hình ảnh với hạt nhân tương ứng với hình ảnh của một nguồn điểm lấy nét ngoài được chụp bằng máy ảnh thực. Không giống như convolution thông thường, convolution này có một hạt nhân phụ thuộc vào khoảng cách của mỗi điểm ảnh và - ít nhất về nguyên tắc - phải bao gồm các điểm ảnh được bao quanh bởi các đối tượng ở nền trước. <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ Ngoài ra, bokeh không chỉ là mờ . Để xấp xỉ đầu tiên, blur defocus được co bằng một đĩa đồng nhất, một hoạt động có tính toán cao hơn nhiều so với độ mờ Gaussian &​quot;​chuẩn&​quot;;​ các cựu tạo vòng tròn sắc nét xung quanh điểm nổi bật trong khi sau này là một hiệu ứng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhiễu xạ có thể làm thay đổi hình dạng hiệu ứng của mờ. Một số trình chỉnh sửa đồ họa có bộ lọc để thực hiện điều này, thường được gọi là &​quot;​Làm mờ ống kính&​quot;​. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Custom_Designed_Bokeh.jpg/​220px-Custom_Designed_Bokeh.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Custom_Designed_Bokeh.jpg/​330px-Custom_Designed_Bokeh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ee/​Custom_Designed_Bokeh.jpg/​440px-Custom_Designed_Bokeh.jpg 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​720"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Một cơ chế cơ học thay thế đã được đề xuất để tạo ra bokeh trong máy ảnh khẩu độ nhỏ như máy ảnh compact hoặc máy ảnh điện thoại di động. cả ống kính và cảm biến đều được di chuyển để duy trì lấy nét ở một mặt phẳng tiêu cự, đồng thời làm mất nét các vùng lân cận. Hiệu ứng này hiện chỉ tạo ra mờ chỉ trong một trục.
 +</​p><​p>​ Một số máy ảnh kỹ thuật số tiên tiến có các tính năng bokeh chụp một số hình ảnh với khẩu độ khác nhau và lấy nét và sau đó tự tạo chúng sau một hình ảnh. Các hệ thống bokeh tiên tiến hơn sử dụng hệ thống phần cứng gồm 2 cảm biến, một cảm biến để chụp ảnh như bình thường trong khi các cảm biến khác ghi lại thông tin về độ sâu. Hiệu ứng Bokeh và tái tập trung sau đó có thể được áp dụng cho một hình ảnh sau khi chụp ảnh. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_applications">​ Các ứng dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<p> Năm 2009, <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup> ​ một nhóm nghiên cứu tại MIT Media Lab đã chỉ ra rằng hiệu ứng bokeh có thể được sử dụng để tạo ra mã vạch nhỏ, hoặc bokodes không đáng kể. Bằng cách sử dụng mã vạch nhỏ tới 3 mm với một ống kính nhỏ trên chúng, nếu mã vạch được xem ngoài tiêu điểm thông qua một máy ảnh thông thường tập trung ở vô cực, hình ảnh kết quả đủ lớn để quét thông tin trong mã vạch. <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​thumb tright">​ <div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg/​200px-Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg"​ width="​200"​ height="​197"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg/​300px-Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​32/​Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg/​400px-Photography_by_Victor_Albert_Grigas_%281919-2017%29_000172050002_%2837159721864%29.jpg 2x" data-file-width="​4832"​ data-file-height="​4760"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Tinh tế rực rỡ bokeh trong nền </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg/​200px-Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg"​ width="​200"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg/​300px-Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg/​400px-Christmas_Tree_out_of_focus_copy.jpg 2x" data-file-width="​5760"​ data-file-height="​3840"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns">​ <ol class="​references">​ <li id="​cite_note-1">​ <span class="​mw-cite-backlink">​ <b> ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFPhotogearnews2017"​ class="​citation">​ Photogearnews (2017-03-30),​ <i> BOKEH? KHÔNG BOKEH - Làm thế nào để bạn nói &#​39;​bokeh&#​39;?​ </​i><​span class="​reference-accessdate">​được truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-09-02 </​span></​span>​ </​cite>​ <span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=BOKEH%3F+NOT+BOKEH+-+How+do+you+say+%27bokeh%27%3F&​rft.date=2017-03-30&​rft.au=Photogearnews&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DY0Brf2l8Ysc&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Gerry_Kopelow_1998_118–119-2">​ <span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gerry Kopelow (1998). <i> Cách chụp ảnh các tòa nhà và nội thất </i> (bản thứ 2). Princeton Architectural Press. trang 118–119. ISBN 978-1-56898-097-3 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=How+to+photograph+buildings+and+interiors&​rft.pages=118-119&​rft.edition=2nd&​rft.pub=Princeton+Architectural+Press&​rft.date=1998&​rft.isbn=978-1-56898-097-3&​rft.au=Gerry+Kopelow&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DhC1U4mt47UcC%26pg%3DPA118%26dq%3Dbokeh%2Bfocus%26num%3D20%23v%3Donepage%26q%3Dbokeh%2520focus%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation book">​ Roger Hicks và Christopher Nisperos (2000). <i> Những bức chân dung của Hollywood: Những bức ảnh cổ điển và cách chụp chúng </i>. Sách Amphoto. p. 132. ISBN 978-0-8174-4020-6. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Hollywood+Portraits%3A+Classic+Shots+and+How+to+Take+Them&​rft.pages=132&​rft.pub=Amphoto+Books&​rft.date=2000&​rft.isbn=978-0-8174-4020-6&​rft.au=Roger+Hicks+and+Christopher+Nisperos&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D7GfsKp7StwcC%26pg%3DPA132%26dq%3Dbokeh%2Bfocus%26num%3D20%23v%3Donepage%26q%3Dbokeh%2520focus%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation book">​ Tom Ang (2002). <i> Từ điển nhiếp ảnh và hình ảnh kỹ thuật số: Tài liệu tham khảo cần thiết cho Nhiếp ảnh gia hiện đại </i>. Watson – Guptill. ISBN 0-8174-3789-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+Photography+and+Digital+Imaging%3A+The+Essential+Reference+for+the+Modern+Photographer&​rft.pub=Watson%E2%80%93Guptill&​rft.date=2002&​rft.isbn=0-8174-3789-4&​rft.au=Tom+Ang&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dfu3akyrFZEMC%26pg%3DPA45%26dq%3Dbokeh%2Bfocus&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation web">​ &​quot;​PhotoWords / Ống kính&​quot;​. <i> PhotoGuide Nhật Bản </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=PhotoGuide+Japan&​rft.atitle=PhotoWords%2FLens&​rft_id=http%3A%2F%2Fphotojpn.org%2Fwords%2Flen.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-davis-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation book">​ Harold Davis (2008). <i> Nghệ thuật thực hành: Ánh sáng và phơi sáng cho các nhiếp ảnh gia kỹ thuật số </i>. O&#​39;​Reilly Media. p. 62. ISBN 978-0-596-52988-8 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Practical+Artistry%3A+Light+%26+Exposure+for+Digital+Photographers&​rft.pages=62&​rft.pub=O%27Reilly+Media&​rft.date=2008&​rft.isbn=978-0-596-52988-8&​rft.au=Harold+Davis&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DZkOYrPiIwFIC%26pg%3DPA62%26dq%3Dbokeh%2Bgood%2Bbad%26num%3D20%23v%3Donepage%26q%3Dbokeh%2520good%2520bad%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation book">​ John W. Traphagan (2000). <i> Quên lãng quên: cơ thể lão hóa và nỗi sợ hãi của sự lão suy ở Nhật Bản </i>. SUNY Press. p. 134. ISBN 978-0-7914-4499-3 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Taming+oblivion%3A+aging+bodies+and+the+fear+of+senility+in+Japan&​rft.pages=134&​rft.pub=SUNY+Press&​rft.date=2000&​rft.isbn=978-0-7914-4499-3&​rft.au=John+W.+Traphagan&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DimEw1DdOphgC%26pg%3DPA134%26dq%3Dboke%2Bsenility%23v%3Donepage%26q%3Dboke%2520senility%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-johnston-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +
 +<cite class="​citation web">​ Johnston, Mike (ngày 4 tháng 4 năm 2004). &​quot;​The Sunday Morning Photographer,​ 2004: Bokeh trong ảnh&​quot;​. luminous-landscape.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 7, </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Sunday+Morning+Photographer%2C+2004%3A+Bokeh+in+Pictures&​rft.pub=luminous-landscape.com&​rft.date=2004-04-04&​rft.au=Johnston%2C+Mike&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.luminous-landscape.com%2Fcolumns%2Fsm-04-04-04.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite class="​citation web">​ Merklinger, Harold. &​quot;​Hiểu Boke&​quot;​. luminous-landscape.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 3 tháng 7, </​span>​ 2009 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Understanding+Boke&​rft.pub=luminous-landscape.com&​rft.au=Merklinger%2C+Harold&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.luminous-landscape.com%2Fessays%2Fbokeh.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wes_McDermott_2009_198-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Wes McDermott (2009). <i> Modo thế giới thực: Hướng dẫn được ủy quyền: Trong các chiến hào với Modo </i>. Báo chí tiêu điểm. p. 198. ISBN 978-0-240-81199-4. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Real+World+Modo%3A+The+Authorized+Guide%3A+In+the+Trenches+with+Modo&​rft.pages=198&​rft.pub=Focal+Press&​rft.date=2009&​rft.isbn=978-0-240-81199-4&​rft.au=Wes+McDermott&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D4CAlJgUyEs0C%26pg%3DPA198%26dq%3Dbokeh%2Bboke-uh%26num%3D20%23v%3Donepage%26q%3Dbokeh%2520boke-uh%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Blog. &​quot;​Cách tạo Soap Bubble Bokeh&​quot;​ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=How+to+Create+Soap+Bubble+Bokeh&​rft.au=Blog&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.meyer-optik-goerlitz.com%2Fhow-to-create-soap-bubble-bokeh%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Todd Vorenkamp. &​quot;​Hiểu Bokeh&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Understanding+Bokeh&​rft.au=Todd+Vorenkamp&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bhphotovideo.com%2Fexplora%2Fphotography%2Ftips-and-solutions%2Funderstanding-bokeh%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Karsten Stroemvig. &​quot;​DIY - Tạo Bokeh của riêng bạn&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DIY+%E2%80%94+Create+your+own+Bokeh&​rft.au=Karsten+Stroemvig&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.diyphotography.net%2Fdiy_create_your_own_bokeh&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​AF DC-Nikkor 135mm f / 2D Độ dài tiêu cự đơn FX Ống kính tiêu cự tự động Ống kính NIKKOR&​quot;​. <i> europe-nikon.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2015-05-01 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=europe-nikon.com&​rft.atitle=AF+DC-Nikkor+135mm+f%2F2D+Single+Focal+Length+FX+Auto+Focus+Lenses+NIKKOR+Lenses&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.europe-nikon.com%2Fen_GB%2Fproduct%2Fnikkor-lenses%2Fauto-focus-lenses%2Ffx%2Fsingle-focal-length%2Faf-dc-nikkor-135mm-f-2d&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​AF DC-NIKKOR 105mm f / 2D từ Nikon&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=AF+DC-NIKKOR+105mm+f%2F2D+from+Nikon&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nikonusa.com%2Fen%2FNikon-Products%2FProduct%2FCamera-Lenses%2F1932%2Faf-dc-nikkor-105mm-f%25252F2D.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​AF DC-NIKKOR 135mm f / 2D từ Nikon &quot;. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=AF+DC-NIKKOR+135mm+f%2F2D+from+Nikon&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nikonusa.com%2Fen%2FNikon-Products%2FProduct%2FCamera-Lenses%2F1935%2FAF-DC-Nikkor-135mm-f%25252F2D.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ Fujifilm giới thiệu XF 56mm F1.2 R APD với bộ lọc apodization &quot;. <i> DPReview </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=DPReview&​rft.atitle=Fujifilm+introduces+XF+56mm+F1.2+R+APD+with+apodization+filter&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dpreview.com%2Farticles%2F4106200256%2Ffujifilm-introduces-xf-56mm-f1-2-r-apd-with-apodization-filter&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Neu von Sony: E-mount-Objektive 100 mm F2.8 STF GM, FE 85 mm F1.8; Blitz HVL-F45RM&​quot;​. <i> Photoscala </i> (bằng tiếng Đức). 2017-02-07. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2017-02-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2017-02-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Photoscala&​rft.atitle=Neu+von+Sony%3A+E-Mount-Objektive+100+mm+F2.8+STF+GM%2C+FE+85+mm+F1.8%3B+Blitz+HVL-F45RM&​rft.date=2017-02-07&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.photoscala.de%2F2017%2F02%2F07%2Fneu-von-sony-e-mount-objektive-100-mm-f2-8-stf-gm-fe-85-mm-f1-8-blitz-hvl-f45rm%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Markus Keinath. &​quot;​Thay thế Nikkor giá rẻ DC&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Cheap+DC+Nikkor+Substitute&​rft.au=Markus+Keinath&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.4photos.de%2Ftest%2FBokeh-Defocus-Control.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Meyer-Optik-Görlitz / net SE. &​quot;​Meyer Optik mang lại ống kính bokeh huyền thoại Trioplan f2.8 / 100 &#​39;​bong bóng xà phòng&#​39;​ với chiến dịch Kickstarter&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2016-08-18 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2016-08-03 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Meyer+Optik+brings+back+legendary+Trioplan+f2.8%2F100+%E2%80%98soap+bubble%E2%80%99+bokeh+lens+with+Kickstarter+campaign&​rft.au=Meyer-Optik-G%C3%B6rlitz+%2F+net+SE&​rft_id=http%3A%2F%2Fen.globell.com%2FMeyer-Optik-brings-back-legendary-Trioplan-f2.8-100-soap-bubble-bokeh-lens-with-Kickstarter-campai_detail_968_2236.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ &​quot;​Apple vừa phát hành chế độ chân dung Bokeh giả của họ cho mọi người&​quot;​. <i> PetaPixel </i>. 2016-10-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2017-11-28 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=PetaPixel&​rft.atitle=Apple+Just+Released+Their+Fake+Bokeh+Portrait+Mode+to+Everyone&​rft.date=2016-10-24&​rft_id=https%3A%2F%2Fpetapixel.com%2F2016%2F10%2F24%2Fapple-just-released-fake-bokeh-portrait-mode-everyone%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-How_Portrait_Mode_Works-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Simpson, Jayphen (11/​12/​2017). &​quot;​Cách chế độ chân dung hoạt động và cách nó so sánh với máy ảnh $ 8.000&​quot;​. <i> PetaPixel </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 11 tháng mười hai </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=PetaPixel&​rft.atitle=How+Portrait+Mode+Works+and+How+It+Compares+to+an+%248%2C000+Camera&​rft.date=2017-12-11&​rft.aulast=Simpson&​rft.aufirst=Jayphen&​rft_id=https%3A%2F%2Fpetapixel.com%2F2017%2F12%2F11%2Fportrait-mode-works-compares-8000-camera%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​vivo V5 Plus trở thành chính thức với máy ảnh hai mặt trước, Snapdragon 625&​quot;​. Ngày 18 tháng 1 năm 2017. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=vivo+V5+Plus+becomes+official+with+dual+front+camera%2C+Snapdragon+625&​rft.date=2017-01-18&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fvivo_v5_plus_becomes_official_with_dual_front_camera_snapdragon_625-news-22831.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ ABHISHEK BAXI (ngày 8 tháng 2 năm 2018). &​quot;​Honor 9 Lite xem xét lại: bốn ống kính trên một ngân sách&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 30 tháng 3, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Honor+9+Lite+review%3A+four+lenses+on+a+budget&​rft.date=2018-02-08&​rft.au=ABHISHEK+BAXI&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.androidauthority.com%2Fhonor-9-lite-review-830795%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​
 +<cite id="​CITEREFPotmesilChakravarty1982"​ class="​citation">​ Potmesil, M .; Chakravarty,​ I. (1982), <i> Tạo hình ảnh tổng hợp với một mẫu máy ảnh ống kính và khẩu độ </​i>​Giao dịch ACM trên đồ họa, <b> 1 </b> (2 (1982)), ACM, trang 85– 108, doi: 10.1145 / 357299.357300,​ ISSN 0730-0301 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Synthetic+Image+Generation+with+a+Lens+and+Aperture+Camera+Model&​rft.series=ACM+Transactions+on+Graphics&​rft.pages=85-108&​rft.pub=ACM&​rft.date=1982&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1145%2F357299.357300&​rft.issn=0730-0301&​rft.aulast=Potmesil&​rft.aufirst=M.&​rft.au=Chakravarty%2C+I.&​rft_id=http%3A%2F%2Fportal.acm.org%2Fcitation.cfm%3Fid%3D357299.357300&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Adobe Photoshop CS3 Livedocs. &​quot;​Thêm làm mờ ống kính&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2014-05-23 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2014-05-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Add+lens+blur&​rft.au=Adobe+Photoshop+CS3+Livedocs&​rft_id=http%3A%2F%2Flivedocs.adobe.com%2Fen_US%2FPhotoshop%2F%2F10.0%2Fhelp.html%3Fcontent%3DWSA75837E3-FE05-4f86-A9DF-3C0DD602CA63.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Giles, Jim. &​quot;​Máy ảnh thế hệ tiếp theo mang lại các thủ thuật nhiếp ảnh cho mọi người&​quot;​. <i> Nhà khoa học mới (Yêu cầu đăng ký) </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-04 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=New+Scientist+%28Subscription+required%29&​rft.atitle=Next-generation+cameras+bring+photography+tricks+to+the+masses&​rft.aulast=Giles&​rft.aufirst=Jim&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fmg20427346.700-nextgeneration-cameras-bring-photography-tricks-to-the-masses.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Ankit Mohan và Douglas Lanman và Shinsaku Hiura và Ramesh Raskar. &​quot;​Image Destabilization:​ Defocus lập trình bằng Lens và cảm biến chuyển động&​quot;​. Lưu trữ từ bản gốc vào 2009-09-24 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Image+Destabilization%3A+Programmable+Defocus+using+Lens+and+Sensor+Motion&​rft.au=Ankit+Mohan+and+Douglas+Lanman+and+Shinsaku+Hiura+and+Ramesh+Raskar&​rft_id=http%3A%2F%2Fweb.media.mit.edu%2F~ankit%2Fid%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Lars Rehm (ngày 25 tháng 3 năm 2014). &​quot;​HTC ra mắt One M8 với &#​39;​Duo Camera mới&#​39;​ <span class="​cs1-kern-right">​ &#​39;</​span>&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=HTC+launches+One+M8+with+new+%27Duo+Camera%27&​rft.date=2014-03-25&​rft.au=Lars+Rehm&​rft_id=http%3A%2F%2Fconnect.dpreview.com%2Fpost%2F9386067747%2Fhtc-launches-one-m8&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Fildes, Jonathan (2009-07-27). &​quot;​Công nghệ | Thay thế mã vạch được hiển thị tắt&​quot;​. BBC News <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2012-02-19 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Technology+%26%23124%3B+Barcode+replacement+shown+off&​rft.pub=BBC+News&​rft.date=2009-07-27&​rft.aulast=Fildes&​rft.aufirst=Jonathan&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F1%2Fhi%2Ftechnology%2F8170027.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABokeh"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Mohan, A., Woo, G, Hiura, S, Smithwick, Q, Raskar, R. Bokode: Thẻ hình ảnh không thể nhận biết cho tương tác dựa trên máy ảnh từ khoảng cách được lưu trữ ngày 30 tháng 7 năm 2009, tại máy Wayback .. ACM SIGGRAPH 2009. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000">​ <​tbody>​ <tr> <td class="​mbox-image">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ </td>
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Wikimedia Commons có các phương tiện truyền thông liên quan đến <​i><​b>​ Bokeh </​b></​i>​. </​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ bokeh </​b></​i>​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181119190824
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.684 seconds
 +Real time usage: 0.853 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1679/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 87872/​2097152 bytes
 +Template argument size: 378/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 86689/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 3/400
 +Lua time usage: 0.436/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 15.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 720.111 ​     1 -total
 + ​43.93% ​ 316.341 ​     1 Template:​Reflist
 + ​25.54% ​ 183.905 ​     4 Template:​Nihongo2
 + ​24.22% ​ 174.391 ​     4 Template:​Lang
 + ​17.48% ​ 125.861 ​     2 Template:​Citation
 + ​13.68% ​  ​98.542 ​    21 Template:​Cite_web
 +  7.60%   ​54.721 ​     1 Template:​Commons_category
 +  5.37%   ​38.677 ​     6 Template:​Cite_book
 +  4.88%   ​35.154 ​     2 Template:​IPAc-en
 +  3.95%   ​28.470 ​     1 Template:​Other_uses
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​168453-0!canonical and timestamp 20181119190823 and revision id 868010068
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
bokeh-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)