User Tools

Site Tools


bloomsburg-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bloomsburg-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
 +<p> Town ở Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Bloomsburg </b> là một thị trấn ở Quận Columbia, Pennsylvania,​ Hoa Kỳ, nằm 40 dặm (64 km) về phía tây nam của Wilkes-Barre dọc theo sông Susquehanna. Đây là quận lỵ của Quận Columbia <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ và là thị trấn hợp nhất duy nhất ở Pennsylvania. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Theo điều tra dân số năm 2010, Bloomsburg có dân số 14.855 người, <sup id="​cite_ref-Census_2010_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ với dân số ước tính là 14.519 người vào năm 2013. <sup id="​cite_ref-Popest_2013_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Bloomsburg là một trong hai cộng đồng chính của Bloomsburg-Berwick,​ PA Khu vực thống kê đô thị, một khu vực đô thị bao gồm các quận Columbia và Montour, <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ và có dân số kết hợp là 85.562 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​127px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​FloodMarker.jpg/​125px-FloodMarker.jpg"​ width="​125"​ height="​169"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​FloodMarker.jpg/​188px-FloodMarker.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​FloodMarker.jpg/​250px-FloodMarker.jpg 2x" data-file-width="​457"​ data-file-height="​619"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Điểm đánh dấu phía sau sân bay cho thấy chiều cao của con sông trong các trận lũ lịch sử (dấu hiệu bẩn từ lũ lụt năm 2006). </​div></​div></​div>​
 +<p> Dấu hiệu đầu tiên của ngày thanh toán của Châu Âu đến năm 1772, khi James McClure thành lập một cabin đăng nhập trong khu vực. Cho đến giữa thế kỷ 19, nó chỉ là một ngôi làng nhỏ, được gọi là Bloom Township. Theo truyền thống, việc thành lập Bloomsburg năm 1802 đã được gán cho người định cư Ludwig Eyer, con trai của Johann Martin Eyer. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ Trong 75 năm sau khi phát hiện ra quặng trong khu vực, <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The time period mentioned near this tag is ambiguous. (December 2012)">​ khi nào? </​span></​i>​] </​sup>​ Bloomsburg đã phát triển một ngành công nghiệp sắt đang bùng nổ.
 +</​p><​p>​ Kể từ khi thành lập vào ngày 4 tháng 3 năm 1870, Bloomsburg đã phân biệt được thị trấn duy nhất ở Pennsylvania. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Trong khi các đô thị khác thường được gọi là thị trấn, tất cả đều được phân loại chính thức là thành phố, quận, hoặc thị trấn. Một điểm đặc biệt của sự nhầm lẫn liên quan đến thị trấn McCandless, chính thức là một thị trấn, mặc dù chấp nhận cái tên &​quot;​Town of McCandless&​quot;​ khi áp dụng điều lệ quy định nhà vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Khẩu hiệu của Bloomsburg Pennsylvania &​quot;​phản ánh trạng thái độc đáo của nó.
 +</​p><​p>​ Khu Lịch sử Bloomsburg và Cầu Phủ Rupert số 56 được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia về Địa điểm Lịch sử. <sup id="​cite_ref-nris_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào ngày 28 tháng 10 năm 2015, một Bộ Quốc phòng Không gian Bắc Mỹ (NORAD) blimp đã phá vỡ miễn phí từ Aberdeen Proving Ground và đi về hướng bắc, lấy nguồn cung cấp điện của thị trấn khi nó đi. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​262px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg/​260px-Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg"​ width="​260"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg/​390px-Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg/​520px-Bloomburg_PA_Keystone_Marker.jpg 2x" data-file-width="​4256"​ data-file-height="​2832"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Bloomsburg nằm ở phía tây trung tâm của Quận Columbia , dọc theo bờ phía bắc của Sông Susquehanna và ở phía đông của Fishing Creek. Nửa phía nam của thị trấn chiếm mặt đất dọc theo Susquehanna,​ trong khi nửa phía bắc bị chiếm đóng bởi Đồi Thổ Nhĩ Kỳ cao 940 foot (290 m). Trong khuôn viên của Đại học Bloomsburg Pennsylvania chiếm một phần lớn đồi. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Bloomsburg có tổng diện tích 4,7 dặm vuông (12,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 4,4 dặm vuông (11,3 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,3 dặm vuông (0,9 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 7,22%, là nước. [19659024] Các thành phố lân cận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Vào tháng 1 nhiệt độ cao trung bình là 35 ° F (2 ° C), trong khi nhiệt độ trung bình thấp là 19 ° F (-7 ° C). Vào tháng 7, nhiệt độ cao trung bình là 85 ° F (29 ° C), trong khi nhiệt độ thấp trung bình là 62 ° F (17 ° C). Tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2, trung bình có 2,37 inch (60 mm). Tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 6, trung bình có 4,5 inch (110 mm). <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1820 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,626 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.090 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 28,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,774 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.122 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 76.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,668 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,341 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,702 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,635 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,170 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,413 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 [19659036] 7,819 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,093 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,799 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,633 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,655 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,652 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,717 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,439 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,2% [19659038] 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,375 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,855 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 20,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,586 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1.8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Nguồn: <sup id="​cite_ref-Census_2010_5-2"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-Popest_2013_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census1960_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-Census1990_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup><​sup id="​cite_ref-GR2_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ năm 2010, có 14.855 người cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 3.414,9 người trên một dặm vuông (1.088,4 / km²). Có 5.121 đơn vị nhà ở. Các trang điểm chủng tộc của thị trấn là 89,6% trắng (giảm 5% so với điều tra dân số năm 2000), 6,2% người Mỹ gốc Phi, 0,10% người Mỹ bản xứ, 1,6% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương và 1,4% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 3,4% dân số.
 +</​p><​p>​ Theo điều tra dân số năm 2000 <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​ Có 4.080 hộ gia đình, trong đó 19,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 31,2% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,7% có chủ hộ nữ không có chồng và 56,1% không phải là gia đình. 35,6% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân, và 12,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,30 và quy mô gia đình trung bình là 2,83.
 +</​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được lan rộng, với 12,3% dưới 18 tuổi, 45,5% từ 18 đến 24, 18,6% từ 25 đến 44, 12,7% từ 45 đến 64 và 11,0% là 65 tuổi từ tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 22 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 77,5 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 74,7 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là $ 24,868, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 39,806. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 29,940 so với $ 19,961 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho thị trấn là $ 12,819. Khoảng 10,5% gia đình và 31,2% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 19,8% những người dưới 18 tuổi và 15,2% những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Bloomsburg_PostOffice.jpg/​220px-Bloomsburg_PostOffice.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Bloomsburg_PostOffice.jpg/​330px-Bloomsburg_PostOffice.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Bloomsburg_PostOffice.jpg/​440px-Bloomsburg_PostOffice.jpg 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Đầu của bưu điện Bloomsburg </​div></​div></​div>​
 +<p> Thị trấn Bloomsburg được quản lý bởi một hội đồng thị trấn gồm 6 thành viên và thị trưởng. Là một thị trấn kết hợp, thị trưởng có thể bỏ phiếu cùng với hội đồng về mọi chuyển động. Điều này khác với hầu hết các hội đồng quận, nơi có bảy thành viên hội đồng và thị trưởng chỉ có thể bỏ phiếu để phá vỡ quan hệ. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bloomsburg được phục vụ bởi khu vực Bloomsburg Khu Học Chánh, nơi có khoảng 1.800 học sinh ghi danh từ chính vùng ngoại ô, phía tây và phía đông nam của thị trấn.
 +</​p><​p>​ Trường dạy nghề kỹ thuật Columbia-Montour ở Bloomsburg có nhiều chương trình thương mại giáo dục trung học.
 +</​p><​p>​ Học khu Central Columbia có khoảng 2.100 sinh viên và bao gồm vùng ngoại ô phía đông và phía bắc của Bloomsburg.
 +</​p><​p>​ Đại học Bloomsburg, một trong 14 trường đại học trong Hệ thống Giáo dục Đại học Pennsylvania,​ có số học sinh ghi danh là 10.000 sinh viên đại học toàn thời gian và 846 sinh viên sau đại học.
 +</​p><​p>​ Ngoài ra, có một số trường tôn giáo và phi giáo phái tư nhân trong và xung quanh vùng lân cận Bloomsburg.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Recreation">​ Giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Công viên ở Bloomsburg là Công viên Thị trấn rộng 43 mẫu Anh (năm 194590041 2 </​sup>​]<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ được thành lập năm 1927. Hồ bơi Norris E. Rock Memorial và Công viên Trượt tuyết Bloomsburg ngay cạnh công viên. Thị trấn cũng đã mua trang trại Streater cũ tại nơi hợp lưu của Fishing Creek và sông Susquehanna,​ đang được chuyển đổi thành các lĩnh vực thể thao, bảo tồn thiên nhiên và một con đường đi bộ sẽ được gắn liền với đường mòn Columbia-Montour Rails hiện có Chương trình -Trails.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_businesses">​ Doanh nghiệp đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​Bloomsburg_Chamber.jpg/​220px-Bloomsburg_Chamber.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​Bloomsburg_Chamber.jpg/​330px-Bloomsburg_Chamber.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8b/​Bloomsburg_Chamber.jpg/​440px-Bloomsburg_Chamber.jpg 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Phòng thương mại Columbia Montour </​div></​div></​div>​
 +<p> Ngày 31 tháng 5 năm 2009, Bloomsburg Mills, Inc., sau 120 năm dệt và hoàn thiện vải ở Bloomsburg , đã đi ra khỏi kinh doanh, đóng cửa cả một nhà máy địa phương và một nhà máy thuốc nhuộm ở Monroe, Bắc Carolina. Việc đóng cửa ảnh hưởng đến hơn 200 nhân viên ở cả hai địa điểm <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​ [26] </​sup>​ </​p><​p>​ Đầu năm 2014, Windsor Foods (trước đây là Del Monte Foods) đóng cửa, ảnh hưởng đến hơn 160 nhân viên. Các quan chức của công ty trích dẫn lũ lụt do hậu quả của cơn bão nhiệt đới Lee là một trong những lý do của họ cho việc đóng cửa nhà máy. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG/​220px-Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG/​330px-Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG/​440px-Monument_to_Native_Americans_in_Bloomsburg.JPG 2x" data-file-width="​2256"​ data-file-height="​1504"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Bloomsburg năm 1978 thành lập một tập đoàn chuyên nghiệp để sản xuất các chương trình giải trí và giáo dục chất lượng cho khu vực và để quảng bá nghệ thuật.
 +</​p><​p>​ Thư viện công cộng Bloomsburg được thành lập vào năm 1899 và được tài trợ bởi những người nộp thuế ở Bloomsburg, Scott Township và Hemlock Township.
 +</​p><​p>​ Bloomsburg cũng là nơi tổ chức Hội chợ Bloomsburg (hội chợ lớn nhất ở bang Pennsylvania),​ từ năm 1855, là hội chợ nông nghiệp truyền thống.
 +</​p><​p>​ Đài phun nước David Stroup, được dựng lên vào năm 1892, nằm ở Quảng trường chợ của Bloomsburg. David Stroup là chủ sở hữu của một cửa hàng kẹo địa phương, người đã để lại tiền trong ý chí của mình cho các công trình nước của thị trấn. Các đài phun nước hiện tại là một phiên bản phục hồi của bản gốc, được tháo dỡ vào năm 1966 do sự suy giảm của nó nhưng đã được đưa trở lại với nhau vào năm 1982 bởi Daniel và Michael McCloskey. Các cần cẩu điêu khắc ban đầu, mà là ở trên cùng của đài phun nước, đã bị mất trong lưu trữ cho đến năm 2005, khi nó được làm sạch, sửa chữa, và thay thế trên đài phun nước.
 +</​p><​p>​ Bảo tàng Trẻ em nằm ở số 2 Phố Tây Thứ Bảy.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Local_media">​ Phương tiện truyền thông địa phương </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Bloomsburg là nơi có một tờ báo hàng ngày, <i> Doanh nghiệp báo chí </i>. Bloomsburg có hai trang web tin tức trực tuyến: <i> Bản tin Bloomsburg </i> bao gồm tất cả các hoạt động của Bloomsburg và BloomUtoday.com bao gồm Đại học Bloomsburg cũng như tin tức địa phương. <i> The Voice </​i>​tờ báo sinh viên của Đại học Bloomsburg và BUnow, tờ báo trực tuyến, do sinh viên quản lý, bao gồm các tin tức giải trí và thế giới truyền thống liên quan đến trường đại học và truyền thống. <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​ [28] </​sup>​ </​p><​p>​ đài phát thanh phục vụ khu vực, bao gồm WHLM, WMMZ và WCFT-FM. Thị trấn được phục vụ chủ yếu bởi dịch vụ truyền hình cáp điện và nhận cả hai đài truyền hình thị trường Wilkes-Barre / Scranton và các trạm Philadelphia.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Infrastructure">​ Cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG/​220px-Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG/​330px-Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG/​440px-Bloomsburg_Municipal_Airport.JPG 2x" data-file-width="​2256"​ data-file-height="​1504"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Sân bay thành phố Bloomsburg </​div></​div></​div>​
 +<p> Sân bay thành phố Bloomsburg nằm ở góc đông nam của Bloomsburg, dọc theo sông Susquehanna.
 +</​p><​p>​ Các xa lộ chính ở Bloomsburg là US Route 11, Pennsylvania Route 42 (phục vụ Bloomsburg Fairgrounds) và Pennsylvania Route 487. Xa lộ Liên tiểu bang 80 đi về phía bắc thị trấn, với lối ra từ Lối ra 232 (PA 42) về phía tây bắc của thị trấn và Thoát 236 (PA 487) về phía đông bắc của thị trấn. Mỹ 11 dẫn tây 9 dặm (14 km) để Danville và phía đông 13 dặm (21 km) để Berwick, cả trên sông Susquehanna. PA 42 dẫn về phía tây bắc 10 dặm (16 km) để Millville và phía nam 22 dặm (35 km) để Ashland, trong khi PA 487 dẫn về phía đông bắc 17 dặm (27 km) để Benton và tây nam 15 dặm (24 km) để elysburg. Via Interstate 80 và kết nối đường cao tốc nó là 44 dặm (71 km) về phía đông bắc để Wilkes-Barre và 42 dặm (68 km) về phía tây bắc đến Williamsport. Harrisburg, thủ phủ bang, là 80 dặm (130 km) về phía Nam qua PA 42 và Interstate 81.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Utilities">​ Tiện ích </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Tiện ích điện PPL cung cấp điện cho Bloomsburg. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup><​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup> ​ Khí tự nhiên trong thị trấn được cung cấp bởi UGI Penn Natural Gas. <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup><​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup> ​ Truyền hình cáp ở Bloomsburg được cung cấp bởi Dịch vụ Cáp điện và Dịch vụ CATV. Nước trong thị trấn được cung cấp bởi United Water PA.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​2016 Tập tin Công báo Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 13 tháng 8, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_42.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chào mừng bạn đến với Thị trấn Bloomsburg, Pennsylvania&​quot;​. <i> bloomsburgpa.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=bloomsburgpa.org&​rft.atitle=Welcome+to+the+Town+of+Bloomsburg%2C+Pennsylvania&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bloomsburgpa.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659157] &​quot;​Số phân định địa lý: Tập tin tóm tắt điều tra dân số năm 2010 1 (G001): Thị trấn Bloomsburg, Pennsylvania&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 19 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Census+Summary+File+1+%28G001%29%3A+Bloomsburg+town%2C+Pennsylvania&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US4207128&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Popest_2013-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm của dân số cư trú: ngày 1 tháng 4, 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2013 (PEPANNRES):​ Pennsylvania Incorporated Places &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 19 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2013+%28PEPANNRES%29%3A+Pennsylvania+Incorporated+Places&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FPEP%2F2013%2FPEPANNRES%2F0400000US42.16200&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ CÁC KHU VỰC KINH TẾ VÀ LINH KIỆN MICROPOLITAN Được lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2007, tại Máy Wayback., Văn phòng Quản lý và Ngân sách, ngày 11 tháng 5 năm 2007. Truy cập 2008-07-27. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Tổng kết điều tra dân số năm 2010 Tập tin 1 (DP-1): Bloomsburg-Berwick,​ Khu vực vi mô PA&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 19 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Census+Summary+File+1+%28DP-1%29%3A+Bloomsburg-Berwick%2C+PA+Micro+Area&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FSF1DP1%2F320M100US4214100&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thị trấn Bloomsburg&​quot;​. <i> genealogytrails.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 15 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=genealogytrails.com&​rft.atitle=Town+of+Bloomsburg&​rft_id=http%3A%2F%2Fgenealogytrails.com%2Fpenn%2Fcolumbia%2Fbloomsburg.html%23Founding&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dự án WorldConnect của RootsWeb: Tổ tiên của Dustin &amp; Dylan Hileman&​quot;​. <i> ancestry.com </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 15 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=ancestry.com&​rft.atitle=RootsWeb%27s+WorldConnect+Project%3A+Ancestors+of+Dustin+%26+Dylan+Hileman&​rft_id=http%3A%2F%2Fwc.rootsweb.ancestry.com%2Fcgi-bin%2Figm.cgi%3Fop%3DGET%26db%3Dfrisbee%26id%3DI0921&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Sách hướng dẫn Pennsylvania,​ Tập 123, Phần 6 (Xem trang 6-3 đến 6-8)&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. <i> Sở Dịch vụ tổng hợp Pennsylvania </i>. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 22 tháng 8, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Pennsylvania+Department+of+General+Services&​rft.atitle=The+Pennsylvania+Manual%2C+Vol+123%2C+Section+6+%28See+pages+6-3+through+6-8%29&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pa.gov%2FState%2520Government%2FPrint%2C%2520Design%2520and%2520Mail%2520Services%2FDocuments%2FVol%2520123%2520-%2520Section%25206.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Tổ chức chính quyền địa phương ở Pennsylvania&​quot;​ và &​quot;​Thống kê thành phố&​quot;​ trong <i> Sổ tay thành phố lập pháp cho Pennsylvania </i> Đã lưu trữ ngày 11 tháng 12, 2006, tại Máy Wayback </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Mã Pennsylvania,​ Tiêu đề 302, Chương 23 Lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2006, tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nris-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ Vườn quốc gia (2010-07-09) . &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Quân đội Blimp trên mặt đất ở Pennsylvania:​ NORAD </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Quân đội Blimp Breaks Loose, Drifts Trên Pennsylvania </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bloomsburg,​ PA&​quot;​. Khảo sát địa chất Hoa Kỳ / Người lập bản đồ ACME <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 19 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bloomsburg%2C+PA&​rft.pub=U.S.+Geological+Survey%2FACME+Mapper&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapper.acme.com%2F%3Fll%3D41.00370%2C-76.45495%26z%3D14%26t%3DT%26marker0%3D41.00370%252C-76.45495%252CBloomsburg%255C%252C%2520PA&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​www.accuweather.com/​en/​us/​bloomsburg-pa/​17815/​ <sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​ [<​i><​span title="​ Dead link since November 2016">​ vĩnh viễn liên kết chết </​span></​i>​] </​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census1960-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số lượng người dân: Pennsylvania&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. <i> Điều tra dân số 18 của Hoa Kỳ </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 22 tháng 11, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=18th+Census+of+the+United+States&​rft.atitle=Number+of+Inhabitants%3A+Pennsylvania&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fprod2%2Fdecennial%2Fdocuments%2F17216604v1p40ch02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census1990-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Pennsylvania:​ Số lượng đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 11, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Pennsylvania%3A+Population+and+Housing+Unit+Counts&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fcen1990%2Fcph2%2Fcph-2-40.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Các vị trí được kết hợp và các bộ phận dân sự nhỏ: Ước tính dân số theo số dân: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​. <i> Census.gov </i>. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 23 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 23 tháng 6, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Census.gov&​rft.atitle=Incorporated+Places+and+Minor+Civil+Divisions+Datasets%3A+Subcounty+Resident+Population+Estimates%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bloomsburg,​ Hồ sơ nhân khẩu học Pa&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bloomsburg%2C+Pa+Demographic+Profile&​rft_id=http%3A%2F%2Fbloomsburgpa.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FAppendix1DemographicProfile.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation">​ <i> Sổ tay hướng dẫn của thành phố </​i>​ngày 1 tháng 6 năm 2003 <span class="​reference-accessdate">​được truy lục <span class="​nowrap">​ ngày 23 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Borough+Mayors+Manual&​rft.date=2003-06-01&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newpa.com%2Fwebfm_send%2F1559&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công viên &amp; Giải trí&​quot;​. <i> Công viên thành phố Bloomsburg </i>. Thị trấn Bloomsburg. 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 23 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Bloomsburg+Town+Park&​rft.atitle=Parks+%26+Recreation&​rft.date=2013&​rft_id=http%3A%2F%2Fbloomsburgpa.org%2Fcommunity%2Fparks-recreation%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​charlotte.bizjournals.com/​charlotte/​stories/​2009/​04/​13/​daily7.html được truy xuất vào ngày 13 tháng 4, 2009. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ http://​wnep.com/​2013/​10/​25/​windsor-foods-to-close-bloomsburg-plant/​ được truy xuất vào ngày 18 tháng 8 năm 2014. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Câu chuyện cũng có thể được tìm thấy trực tuyến tại www.buvoice.com. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Khu vực dịch vụ&​quot;​. Tiện ích điện PPL <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 8, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Service+Area&​rft.pub=PPL+Electric+Utilities&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.pplelectric.com%2Futility%2Fabout-us%2Fabout-ppl-electric-utilities%2Fservice-area.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thuế quan chung&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Tiện ích điện PPL. Ngày 20 tháng 6 năm 2017. p. 4 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 20 tháng 8, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=General+Tariff&​rft.pages=4&​rft.pub=PPL+Electric+Utilities&​rft.date=2017-06-20&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.pplelectric.com%2F-%2Fmedia%2FPPLElectric%2FAt-Your-Service%2FDocs%2FCurrent-Electric-Tariff%2Fmaster.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dấu chân địa lý&​quot;​. UGI <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 10, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Footprint&​rft.pub=UGI&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ugi.com%2Fabout-us%2Fgeographic-footprint%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Biểu thuế khí đốt&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. UGI Penn Natural Gas. 7 tháng 7 năm 2017. trang 5-8 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 10, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Gas+Tariff&​rft.pages=5-8&​rft.pub=UGI+Penn+Natural+Gas&​rft.date=2017-07-07&​rft_id=http%3A%2F%2Fgasmngmt.ugi.com%2FUGIP%2Fdoc%2Ftariff%2FPUC8.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABloomsburg%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181118232524
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.820 seconds
 +Real time usage: 1.063 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6578/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 145213/​2097152 bytes
 +Template argument size: 19014/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 67020/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.368/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 880.430 ​     1 -total
 + ​34.99% ​ 308.029 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​27.13% ​ 238.855 ​     1 Template:​Reflist
 + ​24.60% ​ 216.582 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.61% ​ 163.841 ​    22 Template:​Cite_web
 +  6.92%   ​60.929 ​    21 Template:​Convert
 +  6.20%   ​54.619 ​     1 Template:​Commons_category
 +  5.76%   ​50.681 ​     1 Template:​More_citations_needed
 +  5.26%   ​46.313 ​     1 Template:​Ambox
 +  5.16%   ​45.393 ​     1 Template:​US_Census_population
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​132089-0!canonical and timestamp 20181118232523 and revision id 856046213
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
bloomsburg-pennsylvania-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)