User Tools

Site Tools


bi-n-i-ngo-i-h-nh-c-a-m-nam-hyun-bin-qua-16-n-m

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bi-n-i-ngo-i-h-nh-c-a-m-nam-hyun-bin-qua-16-n-m [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div>​
 +<​noscript><​iframe src="​https://​www.googletagmanager.com/​ns.html?​id=GTM-N3FNJF"​ height="​0"​ width="​0"​ style="​display:​none;​visibility:​hidden"></​iframe></​noscript> ​
 +<header id="​header"​ class="​section m_header"><​div class="​inner_section">​
  
 +<img src="​https://​scdn.vnecdn.net/​vnexpress/​restruct/​i/​v63/​graphics/​logo.png"​ alt="​VnExpress logo"/>​
 +<i class="​ic ic-m-video"/>​
 +<section data-component-type="​weather"​ data-component-click=""/></​div>​
 +</​header><​header class="​p_header"><​div class="​logo_vne container clearfix">​
 +<img src="​https://​scdn.vnecdn.net/​vnexpress/​restruct/​i/​v63/​graphics/​img_logo_vne_web.gif"​ alt="​vnexpress logo"/>​
 + </​div>​
 +</​header><​nav id="​main_menu"​ class="​p_menu"><​i class="​ic-m-home-img"/>​
 +Video
 +Thời sự
 +Góc nhìn
 +Thế giới
 +Kinh doanh
 +Giải trí
 +Thể thao
 +Pháp luật
 +Giáo dục
 +Sức khỏe
 +Đời sống
 +Du lịch
 +Khoa học
 +Số hóa
 +Xe
 +Cộng đồng
 +Tâm sự
 +Cười
 +<span class="​mnu_raovat drop_menu">​
 +<i class="​caret-down"/>​
 +
 +</​span>​
 +</​nav>​
 +<section class="​cat_header clearfix"><​span class="​btn_sub_menu active"><​i class="​ic ic-caret-2-down"/></​span>​
 +
 +<​!--breakcumb for pc-->
 +<​!--breakcumb for tablet--></​section><​!--BODY CONTENT--><​section class="​container detail_photo"​ data-component-init="​true"​ data-component-value="​{&​quot;​type&​quot;:&​quot;​detail_photo&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;​Bi%E1%BA%BFn+%C4%91%E1%BB%95i+ngo%E1%BA%A1i+h%C3%ACnh+c%E1%BB%A7a+m%E1%BB%B9+nam+Hyun+Bin+qua+16+n%C4%83m&​quot;,&​quot;​lead&​quot;:&​quot;​Kh%C3%A1n+gi%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c+nh%E1%BA%ADn+x%C3%A9t+t%C3%A0i+t%E1%BB%AD+r%E1%BA%AFn+r%E1%BB%8Fi%2C+nam+t%C3%ADnh+h%C6%A1n+th%E1%BB%9Di+m%E1%BB%9Bi+xu%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+trong+l%C3%A0ng+gi%E1%BA%A3i+tr%C3%AD.&​quot;,&​quot;​time&​quot;:&​quot;​19:​00,​ 19/​11/​2018&​quot;,&​quot;​arrdata&​quot;:&​quot;&​lt;​div class=&​quot;​block_btn_like left&​quot;​ data-component=&​quot;​true&​quot;​ data-component-type=&​quot;​like&​quot;​ data-component-objectid=&​quot;​3838705&​quot;​ data-component-siteid=&​quot;​1002691&​quot;​ data-objecttype=&​quot;​1&​quot;&​gt;&​lt;/​div&​gt;&​quot;,&​quot;​masterial&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​started&​quot;:​0}"><​section id="​col_sticky"​ class="​sidebar_1"><​header class="​clearfix"><​span class="​time left">​Thứ hai, 19/11/2018, 19:00 (GMT+7)</​span>​
 + </​header>​
 +<h2 class="​description">​
 +Khán giả Hàn Quốc nhận xét tài tử rắn rỏi, nam tính hơn thời mới xuất hiện trong làng giải trí. </​h2>​
 +<p class="​related_news">​
 +'Dạ quỷ' lãng phí tài năng của Jang Dong Gun và Hyun Bin / Son Ye Jin và Hyun Bin ăn ý trong phim hình sự 18+ </​p>​
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect"><​div id="​article_content"​ class="​fck_detail width_common block_ads_connect">​
 +<div class="​ clearfix">​
 +<div class="​desc_cation"><​div onclick="​Video.playVideo(229322)"​ id="​video_parent_229322"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​229322"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3838705"​ data-ads="​0"​ data-license="​0"​ data-duration="​172"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​229322"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​ivcdn.vnecdn.net/​giaitri/​images/​web/​2018/​11/​18/​bien-doi-ngoai-hinh-cua-hyun-bin-1542539154_500x300.jpg"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của Hyun Bin"/></​div>​
 +<div id="​embed_video_229322"​ class="​box_embed_video"​ style="​display:​none;">​
 +
 +
 +<div class="​embed-container">​
 +
 +<​p>​Biến đổi ngoại hình của Hyun Bin</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +<br/>
 +Biến đổi ngoại hình của Hyun Bin.</​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023181"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2003hc-1542130210_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin đang trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc khi liên tiếp đóng chính các bom tấn màn bạc - &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​phim/​diem-phim/​son-ye-jin-va-hyun-bin-an-y-trong-phim-hinh-su-18-3830645.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Cuộc đàm phán sinh tử&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ (The Negotiation,​ đóng cùng Son Ye Jin) và &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​phim/​diem-phim/​da-quy-lang-phi-tai-nang-cua-jang-dong-gun-va-hyun-bin-3836700.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Dạ quỷ&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ (Rampant, hợp tác với Jang Dong Gun). Trang &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ nhận xét: &​amp;​quot;​Tài năng, diễn xuất chín muồi và ngoại hình cuốn hút của Hyun Bin thu hút triệu khán giả đến rạp&​amp;​quot;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;&#​10;&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin hoạt động nghệ thuật từ 16 năm trước, ngoại hình biến đổi đa dạng. Trong ảnh là diện mạo của tài tử trong các phim đầu tay năm 2003.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023181"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2003hc-1542130210_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin đang trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc khi liên tiếp đóng chính các bom tấn màn bạc - &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​phim/​diem-phim/​son-ye-jin-va-hyun-bin-an-y-trong-phim-hinh-su-18-3830645.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Cuộc đàm phán sinh tử&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ (The Negotiation,​ đóng cùng Son Ye Jin) và &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​phim/​diem-phim/​da-quy-lang-phi-tai-nang-cua-jang-dong-gun-va-hyun-bin-3836700.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Dạ quỷ&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ (Rampant, hợp tác với Jang Dong Gun). Trang &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ nhận xét: &​amp;​quot;​Tài năng, diễn xuất chín muồi và ngoại hình cuốn hút của Hyun Bin thu hút triệu khán giả đến rạp&​amp;​quot;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;&#​10;&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin hoạt động nghệ thuật từ 16 năm trước, ngoại hình biến đổi đa dạng. Trong ảnh là diện mạo của tài tử trong các phim đầu tay năm 2003.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Hyun Bin đang trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc khi liên tiếp đóng chính các bom tấn màn bạc - <​em>​Cuộc đàm phán sinh tử</​em>​ (The Negotiation,​ đóng cùng Son Ye Jin) và <​em>​Dạ quỷ</​em>​ (Rampant, hợp tác với Jang Dong Gun). Trang <​em>​Naver</​em>​ nhận xét: "Tài năng, diễn xuất chín muồi và ngoại hình cuốn hút của Hyun Bin thu hút triệu khán giả đến rạp"​.</​p>​
 +<p>
 +Hyun Bin hoạt động nghệ thuật từ 16 năm trước, ngoại hình biến đổi đa dạng. Trong ảnh là diện mạo của tài tử trong các phim đầu tay năm 2003.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 500px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023183"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2005-1542130232_600x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong một sự kiện năm 2005 - khi mới 23 tuổi. Giai đoạn này anh vẫn là diễn viên mới, đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023183"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2005-1542130232_600x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong một sự kiện năm 2005 - khi mới 23 tuổi. Giai đoạn này anh vẫn là diễn viên mới, đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Hyun Bin trong một sự kiện năm 2005 - khi mới 23 tuổi. Giai đoạn này anh vẫn là diễn viên mới, đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 500px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023184"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2006-1542130232_600x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Vẻ điển trai, thư sinh của tài tử lúc 24 tuổi (năm 2006) được khán giả ca ngợi. Theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Daum&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;,​ các chuyên gia sắc đẹp nhận xét anh có khuôn mặt &​amp;​quot;​tỷ lệ vàng&​amp;​quot;​ nhờ sóng mũi thẳng, mắt đẹp, lông mày rậm, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023184"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2006-1542130232_600x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Vẻ điển trai, thư sinh của tài tử lúc 24 tuổi (năm 2006) được khán giả ca ngợi. Theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Daum&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;,​ các chuyên gia sắc đẹp nhận xét anh có khuôn mặt &​amp;​quot;​tỷ lệ vàng&​amp;​quot;​ nhờ sóng mũi thẳng, mắt đẹp, lông mày rậm, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Vẻ điển trai, thư sinh của tài tử lúc 24 tuổi (năm 2006) được khán giả ca ngợi. Theo <​em>​Daum</​em>,​ các chuyên gia sắc đẹp nhận xét anh có khuôn mặt "tỷ lệ vàng" nhờ sóng mũi thẳng, mắt đẹp, lông mày rậm, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. </​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​ clearfix">​
 +<div class="​desc_cation"><​div>​
 +<​!--start video embed-->
 +<div onclick="​Video.playVideo(177131)"​ id="​video_parent_177131"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​177131"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3672595"​ data-ads="​1"​ data-license="​0"​ data-duration="​71"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​177131"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​ivcdn.vnecdn.net/​giaitri/​images/​web/​2017/​11/​19/​vai-dien-trong-toi-la-kim-sam-soon-giup-hyun-bin-len-hang-sa-1511069134_500x300.jpg"​ alt="​Vai diễn trong 'Tôi là Kim Sam Soon' giúp Hyun Bin lên hàng sao"/></​div>​
 +<div id="​embed_video_177131"​ class="​box_embed_video"​ style="​display:​none;">​
 +
 +
 +<div class="​embed-container">​
 +
 +<​p>​Vai diễn trong 'Tôi là Kim Sam Soon' giúp Hyun Bin lên hàng sao</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +</​div>​
 +<p>
 +Vai diễn trong <​em>​Tôi là Kim Sam Soon</​em>​ giúp Hyun Bin lên hàng sao.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 500px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023186"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​201103081299550852-1542130254_600x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Nam diễn viên bên người yêu cũ - mỹ nhân Song Hye Kyo - trong một sự kiện năm 2008. Song Hye Kyo nhiều lần khen ngoại hình của Hyun Bin thu hút, được nhiều nhân viên trường quay mến mộ khi đóng chung phim &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Worlds Within&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ - mối duyên đưa họ đến với nhau. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023186"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​201103081299550852-1542130254_600x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Nam diễn viên bên người yêu cũ - mỹ nhân Song Hye Kyo - trong một sự kiện năm 2008. Song Hye Kyo nhiều lần khen ngoại hình của Hyun Bin thu hút, được nhiều nhân viên trường quay mến mộ khi đóng chung phim &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Worlds Within&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ - mối duyên đưa họ đến với nhau. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Nam diễn viên bên người yêu cũ - mỹ nhân Song Hye Kyo - trong một sự kiện năm 2008. Song Hye Kyo nhiều lần khen ngoại hình của Hyun Bin thu hút, được nhiều nhân viên trường quay mến mộ khi đóng chung phim <​em>​Worlds Within</​em>​ - mối duyên đưa họ đến với nhau. </​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023187"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2010-1542130259_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong chuyến du lịch Nhật Bản vào năm 2010. Anh khiến fan lo lắng vì cân nặng lên xuống thất thường, gương mặt có phần gầy gò dù nụ cười vẫn rạng rỡ, theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023187"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2010-1542130259_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong chuyến du lịch Nhật Bản vào năm 2010. Anh khiến fan lo lắng vì cân nặng lên xuống thất thường, gương mặt có phần gầy gò dù nụ cười vẫn rạng rỡ, theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Hyun Bin trong chuyến du lịch Nhật Bản vào năm 2010. Anh khiến fan lo lắng vì cân nặng lên xuống thất thường, gương mặt có phần gầy gò dù nụ cười vẫn rạng rỡ, theo <​em>​Naver</​em>​.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023188"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2011-1542130263_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hình ảnh nam tính của tài tử trong giai đoạn 2011-2012. Diễn viên chào người hâm mộ lúc lên đường tòng quân (ngoài cùng bên trái) và tham gia sự kiện do quân đội tổ chức khi tại ngũ (giữa). Khi thấy hàng nghìn fan đứng trong giá rét đón mình xuất ngũ, Hyun Bin &​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​gioi-sao/​quoc-te/​hyun-bin-roi-le-quy-goi-cam-ta-fan-2398828.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​bật khóc&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;​ và nói: &​amp;​quot;​21 tháng trước, tôi hứa trở lại trước các bạn với hình ảnh người lính đĩnh đạc. Hôm nay tôi đã thực hiện được. Tôi thấy mình rắn rỏi, mạnh mẽ hơn”.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023188"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2011-1542130263_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hình ảnh nam tính của tài tử trong giai đoạn 2011-2012. Diễn viên chào người hâm mộ lúc lên đường tòng quân (ngoài cùng bên trái) và tham gia sự kiện do quân đội tổ chức khi tại ngũ (giữa). Khi thấy hàng nghìn fan đứng trong giá rét đón mình xuất ngũ, Hyun Bin &​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​gioi-sao/​quoc-te/​hyun-bin-roi-le-quy-goi-cam-ta-fan-2398828.html?​utm_source=search_vne&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​bật khóc&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;​ và nói: &​amp;​quot;​21 tháng trước, tôi hứa trở lại trước các bạn với hình ảnh người lính đĩnh đạc. Hôm nay tôi đã thực hiện được. Tôi thấy mình rắn rỏi, mạnh mẽ hơn”.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Hình ảnh nam tính của tài tử trong giai đoạn 2011-2012. Diễn viên chào người hâm mộ lúc lên đường tòng quân (ngoài cùng bên trái) và tham gia sự kiện do quân đội tổ chức khi tại ngũ (giữa). Khi thấy hàng nghìn fan đứng trong giá rét đón mình xuất ngũ, Hyun Bin bật khóc và nói: "21 tháng trước, tôi hứa trở lại trước các bạn với hình ảnh người lính đĩnh đạc. Hôm nay tôi đã thực hiện được. Tôi thấy mình rắn rỏi, mạnh mẽ hơn”.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 500px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023189"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2013-1542130269_600x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Star1&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ vào năm 2013. Vài tháng sau đó, Hyun Bin vượt qua nhiều nghệ sĩ đình đám để đứng đầu danh sách &​amp;​quot;​Gương mặt nam đẹp nhất thập kỷ&​amp;​quot;​ (2003-2013) do truyền thông Hàn bình chọn.&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​photo/​quoc-te/​anh-kim-tae-hee-14-nam-truoc-gay-sot-3710930.html&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​ Kim Tae Hee &​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;​dẫn đầu danh sách dành cho nữ. Hai vị trí này từng thuộc về Lee Young Ae và Jang Dong Gun nhiều năm trước.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023189"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2013-1542130269_600x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Star1&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ vào năm 2013. Vài tháng sau đó, Hyun Bin vượt qua nhiều nghệ sĩ đình đám để đứng đầu danh sách &​amp;​quot;​Gương mặt nam đẹp nhất thập kỷ&​amp;​quot;​ (2003-2013) do truyền thông Hàn bình chọn.&​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​photo/​quoc-te/​anh-kim-tae-hee-14-nam-truoc-gay-sot-3710930.html&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​ Kim Tae Hee &​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;​dẫn đầu danh sách dành cho nữ. Hai vị trí này từng thuộc về Lee Young Ae và Jang Dong Gun nhiều năm trước.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Tài tử thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên <​em>​Star1</​em>​ vào năm 2013. Vài tháng sau đó, Hyun Bin vượt qua nhiều nghệ sĩ đình đám để đứng đầu danh sách "​Gương mặt nam đẹp nhất thập kỷ" (2003-2013) do truyền thông Hàn bình chọn. Kim Tae Hee dẫn đầu danh sách dành cho nữ. Hai vị trí này từng thuộc về Lee Young Ae và Jang Dong Gun nhiều năm trước.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023190"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2015-1542130273_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Diễn viên làm đại diện cho một thương hiệu thời trang thể thao năm 2015.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023190"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2015-1542130273_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Diễn viên làm đại diện cho một thương hiệu thời trang thể thao năm 2015.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Diễn viên làm đại diện cho một thương hiệu thời trang thể thao năm 2015.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023191"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​dau-2017-1542130322_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử làm mẫu trên tạp chí, chia sẻ về diễn xuất, cuộc sống trong bài phỏng vấn đầu năm 2017. Theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Osen&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;,​ Hyun Bin luôn nằm trong số quý ông độc thân quyến rũ nhất xứ Hàn và được nhiều cô gái chọn là người tình trong mộng.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023191"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​dau-2017-1542130322_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử làm mẫu trên tạp chí, chia sẻ về diễn xuất, cuộc sống trong bài phỏng vấn đầu năm 2017. Theo &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Osen&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;,​ Hyun Bin luôn nằm trong số quý ông độc thân quyến rũ nhất xứ Hàn và được nhiều cô gái chọn là người tình trong mộng.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Tài tử làm mẫu trên tạp chí, chia sẻ về diễn xuất, cuộc sống trong bài phỏng vấn đầu năm 2017. Theo <​em>​Osen</​em>,​ Hyun Bin luôn nằm trong số quý ông độc thân quyến rũ nhất xứ Hàn và được nhiều cô gái chọn là người tình trong mộng.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023192"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​gg-1542130338_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tháng 10 năm ngoái, anh khiến fan bàn tán với ngoại hình già nua, không cạo râu, tóc dài... Hyun Bin sau đó giải thích tạo hình này dành cho vai chính trong bom tấn &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Cộng sự bất đắc dĩ&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ và &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Dạ quỷ&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023192"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​gg-1542130338_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tháng 10 năm ngoái, anh khiến fan bàn tán với ngoại hình già nua, không cạo râu, tóc dài... Hyun Bin sau đó giải thích tạo hình này dành cho vai chính trong bom tấn &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Cộng sự bất đắc dĩ&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ và &​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​Dạ quỷ&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Tháng 10 năm ngoái, anh khiến fan bàn tán với ngoại hình già nua, không cạo râu, tóc dài... Hyun Bin sau đó giải thích tạo hình này dành cho vai chính trong bom tấn <​em>​Cộng sự bất đắc dĩ</​em>​ và <​em>​Dạ quỷ</​em>​.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​ clearfix">​
 +<div class="​desc_cation"><​div>​
 +<​!--start video embed-->
 +<div onclick="​Video.playVideo(216656)"​ id="​video_parent_216656"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​216656"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3795949"​ data-ads="​0"​ data-license="​0"​ data-duration="​55"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​216656"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​ivcdn.vnecdn.net/​giaitri/​images/​web/​2018/​08/​21/​phim-son-ye-jin-hyun-bin-1534845653_500x300.jpg"​ alt="​Phim Son Ye Jin Hyun Bin"/></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +</​div>​
 +<p>
 +Trailer <​em>​Cuộc đàm phán sinh tử</​em>​.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 680px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023194"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2-1542130356_680x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử tái xuất với ngoại hình phong độ, trẻ trung tại Tuần thời trang Milan (Italy) hồi tháng 2. Tên tuổi và hình ảnh của anh tràn ngập các báo giải trí, nhận vô số lời khen ngợi về ngoại hình và phong cách. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023194"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​2-1542130356_680x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Tài tử tái xuất với ngoại hình phong độ, trẻ trung tại Tuần thời trang Milan (Italy) hồi tháng 2. Tên tuổi và hình ảnh của anh tràn ngập các báo giải trí, nhận vô số lời khen ngợi về ngoại hình và phong cách. &​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Tài tử tái xuất với ngoại hình phong độ, trẻ trung tại Tuần thời trang Milan (Italy) hồi tháng 2. Tên tuổi và hình ảnh của anh tràn ngập các báo giải trí, nhận vô số lời khen ngợi về ngoại hình và phong cách. </​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​item_slide_show clearfix"​ style="​width:​ 530px;">​
 +<div class="​block_thumb_slide_show">​
 +<img alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023195"​ src="​data:​image/​gif;​base64,​R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​5bafe302594d8-1542130394_600x0.jpg"​ class="​left displayAfterResize vne_lazy_image"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong buổi ra mắt phim gần đây. Nhiều độc giả trên&​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​ Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ nhận xét: &​amp;​quot;​Anh ấy vẫn điển trai, thu hút như cách đây 16 năm&​amp;​quot;,​ &​amp;​quot;​Vẻ ngoài của Hyun Bin cho thấy sự chững chạc, nét phong độ của người đàn ông trưởng thành&​amp;​quot;,​ &​amp;​quot;​Góc nào anh ấy cũng đẹp, khó có thể tin anh ấy đang bước vào ngưỡng 40&​amp;​quot;​...&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;&#​10;&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Sau hai mối tình với Song Hye Kyo và người đẹp 9x &​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​photo/​sao-dep-sao-xau/​ban-gai-9x-cua-hyun-bin-bien-hoa-nhieu-phong-cach-3637840.html#​ctr=related_news_click&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Kang So Ra&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;,​ nam diễn viên vẫn độc thân.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/><​noscript>​
 +<img class="​displayAfterResize"​ alt="​Biến đổi ngoại hình của mỹ nam Hyun Bin qua 16 năm" data-reference-id="​26023195"​ src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​14/​5bafe302594d8-1542130394_600x0.jpg"​ data-component-caption="&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Hyun Bin trong buổi ra mắt phim gần đây. Nhiều độc giả trên&​amp;​lt;​em&​amp;​gt;​ Naver&​amp;​lt;/​em&​amp;​gt;​ nhận xét: &​amp;​quot;​Anh ấy vẫn điển trai, thu hút như cách đây 16 năm&​amp;​quot;,​ &​amp;​quot;​Vẻ ngoài của Hyun Bin cho thấy sự chững chạc, nét phong độ của người đàn ông trưởng thành&​amp;​quot;,​ &​amp;​quot;​Góc nào anh ấy cũng đẹp, khó có thể tin anh ấy đang bước vào ngưỡng 40&​amp;​quot;​...&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;&#​10;&​amp;​lt;​p&​amp;​gt;&#​10;&#​9;​Sau hai mối tình với Song Hye Kyo và người đẹp 9x &​amp;​lt;​a href=&​amp;​quot;​https://​giaitri.vnexpress.net/​photo/​sao-dep-sao-xau/​ban-gai-9x-cua-hyun-bin-bien-hoa-nhieu-phong-cach-3637840.html#​ctr=related_news_click&​amp;​quot;​ target=&​amp;​quot;​_blank&​amp;​quot;&​amp;​gt;​Kang So Ra&​amp;​lt;/​a&​amp;​gt;,​ nam diễn viên vẫn độc thân.&​amp;​lt;/​p&​amp;​gt;"/></​noscript>​
 +<i class="​ic ic-expand"/>​
 +</​div>​
 +<div class="​desc_cation"><​p>​
 +Hyun Bin trong buổi ra mắt phim gần đây. Nhiều độc giả trên<​em>​ Naver</​em>​ nhận xét: "Anh ấy vẫn điển trai, thu hút như cách đây 16 năm", "Vẻ ngoài của Hyun Bin cho thấy sự chững chạc, nét phong độ của người đàn ông trưởng thành",​ "Góc nào anh ấy cũng đẹp, khó có thể tin anh ấy đang bước vào ngưỡng 40"​...</​p>​
 +<p>
 +Sau hai mối tình với Song Hye Kyo và người đẹp 9x Kang So Ra, nam diễn viên vẫn độc thân.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +<div class="​ clearfix">​
 +<div class="​desc_cation"><​div>​
 +<​!--start video embed-->
 +<div onclick="​Video.playVideo(222103)"​ id="​video_parent_222103"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​222103"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3816424"​ data-ads="​0"​ data-license="​0"​ data-duration="​23"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​222103"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​ivcdn.vnecdn.net/​giaitri/​images/​web/​2018/​09/​28/​jang-dong-gun-hyun-bin-1538124760_500x300.jpg"​ alt="​Jang Dong Gun Hyun Bin"/></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +</​div>​
 +<p>
 +Hyun Bin và Jang Dong Gun dự sự kiện ra mắt phim về đề tài xác sống - <​em>​Dạ quỷ</​em>​.</​p></​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<p style="​text-align:​right;">​
 +<​strong>​Thanh Cao</​strong></​p>​
 +
 + </​article>​
 +
 +
 +<​p>​ </​p>​
 + </​section><​section class="​sidebar_3"><​!-- <div class="​box_category">​
 +    <div class="​width_common banner_ads">​
 +        <span class="​text_ads">​Advertisement</​span>​
 +        <div class="​width_common">​
 +                    </​div>​
 +    </​div> ​  
 +</​div>​ --> <section id="​cate_trong-nuoc"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Trong nước</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​h3 class="​title_news">​
 +H'Hen Niê giữ thói quen tiết kiệm vì gia đình từng túng thiếu
 +<i class="​ic ic-video"/>​ <​span class="​txt_num_comment font_icon"​ data-type="​comment"​ data-objecttype="​1"​ data-objectid="​3841473"/>​ </h3>
 +<div class="​thumb_art">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​gioi-sao/​trong-nuoc/​h-hen-nie-giu-thoi-quen-tiet-kiem-vi-gia-dinh-tung-tung-thieu-3841473.html"​ class="​thumb thumb_5x3"​ title="​H'​Hen Niê giữ thói quen tiết kiệm vì gia đình từng túng thiếu">​
 +<img src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​h-hen-2475-1542619880_140x84.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​h-hen-2475-1542619880_140x84.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"​ alt="​H'​Hen Niê giữ thói quen tiết kiệm vì gia đình từng túng thiếu"/></​a>​
 +</​div>​
 +<h4 class="​description">​Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết cô không dùng nhiều hàng hiệu, tích lũy tiền để lo cho bố mẹ.</​h4>​
 +</​article></​section><​section id="​topic_theo-chan-sao"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Theo chân sao</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​div class="​thumb_art large_thumb">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​gioi-sao/​trong-nuoc/​hong-nhung-dua-hai-con-du-lich-sri-lanka-3829072.html"​ class="​thumb thumb_5x3"​ title="​Hồng Nhung đưa hai con du lịch Sri Lanka">​
 +<img alt="​Hồng Nhung đưa hai con du lịch Sri Lanka" src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​10/​25/​hongnhung-1540440541-9998-1540440544_300x180.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​10/​25/​hongnhung-1540440541-9998-1540440544_300x180.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"/></​a>​
 +</​div>​
 +<h3 class="​title_news">​
 +Hồng Nhung đưa hai con du lịch Sri Lanka
 +<i class="​ic ic-video"/>​ <​span class="​txt_num_comment font_icon"​ data-type="​comment"​ data-objecttype="​1"​ data-objectid="​3829072"/>​ </h3>
 +<h4 class="​description">​Mẹ con ca sĩ cùng tìm hiểu thiên nhiên hoang dã, tắm biển và vui chơi trong kỳ nghỉ. </​h4>​
 +</​article></​section>​ <section id="​cate_thoi-trang"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Thời trang</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​div class="​thumb_art">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​photo/​bo-suu-tap/​nhan-sac-tuoi-31-cua-le-be-la-3840575.html"​ class="​thumb thumb_1x15"​ title="​Nhan sắc tuổi 31 của Lê Bê La">​
 +<img src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​lebela1-1542605050-1503-1542605377_160x240.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​lebela1-1542605050-1503-1542605377_160x240.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"​ alt="​Nhan sắc tuổi 31 của Lê Bê La"/><​span class="​icon_thumb_videophoto"><​i class="​ic ic-photo"/></​span>​ </a>
 +</​div>​
 +<h3 class="​title_news">​
 +Nhan sắc tuổi 31 của Lê Bê La
 +<i class="​ic ic-video"/>​ <​i class="​ic ic-photo"/>​ <​span class="​txt_num_comment font_icon"​ data-type="​comment"​ data-objecttype="​3"​ data-objectid="​3840575"/>​ </h3>
 +<h4 class="​description">​Nữ diễn viên diện loạt áo dài của nhà thiết kế Minh Châu.</​h4>​
 +</​article></​section>​ <section id="​cate_lam-dep"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Làm đẹp</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​h3 class="​title_news">​
 +DeAura tổ chức đại tiệc '​Candle Light Party'
 +</h3>
 +<div class="​thumb_art">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​thoi-trang/​lam-dep/​deaura-to-chuc-dai-tiec-candle-light-party-3840695.html"​ class="​thumb thumb_5x3"​ title="​DeAura tổ chức đại tiệc '​Candle Light Party'">​
 +<img src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​17/​vne4-1542454230-5239-1542454267_140x84.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​17/​vne4-1542454230-5239-1542454267_140x84.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"​ alt="​DeAura tổ chức đại tiệc '​Candle Light Party'"/></​a>​
 +</​div>​
 +<h4 class="​description">​Khách mời có cơ hội tìm hiểu thêm những kiến thức bổ ích về làm đẹp cũng như nhận nhiều phần quà hấp dân.</​h4>​
 +</​article></​section><​section id="​cate_phim"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Phim</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​h3 class="​title_news">​
 +Lan Ngọc hôn người mẫu cơ bắp trong phim hài
 +<i class="​ic ic-video"/>​ <​span class="​txt_num_comment font_icon"​ data-type="​comment"​ data-objecttype="​1"​ data-objectid="​3841354"/>​ </h3>
 +<div class="​thumb_art">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​phim/​sau-man-anh/​lan-ngoc-hon-nguoi-mau-co-bap-trong-phim-hai-3841354.html"​ class="​thumb thumb_5x3"​ title="​Lan Ngọc hôn người mẫu cơ bắp trong phim hài">​
 +<img src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​lanngoctop-1542611571-5229-1542611869_140x84.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​lanngoctop-1542611571-5229-1542611869_140x84.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"​ alt="​Lan Ngọc hôn người mẫu cơ bắp trong phim hài"/></​a>​
 +</​div>​
 +<h4 class="​description">​Diễn viên vào vai một phụ nữ thành đạt, có mối quan hệ phức tạp cùng chàng trai kém tuổi trong "Gái già lắm chiêu 2"​.</​h4>​
 +</​article></​section>​ <section id="​cate_nhac"​ class="​box_category clearfix"><​hgroup class="​title_box_category"><​h4>​Nhạc</​h4>​
 +</​hgroup><​article class="​list_news"><​h3 class="​title_news">​
 +Bích Phương ra MV phong cách ma mị về tình chị em
 +<i class="​ic ic-video"/>​ <​span class="​txt_num_comment font_icon"​ data-type="​comment"​ data-objecttype="​1"​ data-objectid="​3841180"/>​ </h3>
 +<div class="​thumb_art">​
 +<a href="​https://​giaitri.vnexpress.net/​tin-tuc/​nhac/​lang-nhac/​bich-phuong-ra-mv-phong-cach-ma-mi-ve-tinh-chi-em-3841180.html"​ class="​thumb thumb_5x3"​ title="​Bích Phương ra MV phong cách ma mị về tình chị em">​
 +<img src="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​phuong3JPG-1542599600-5576-1542599874_140x84.jpg"​ data-original="​https://​vcdn-giaitri.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​phuong3JPG-1542599600-5576-1542599874_140x84.jpg"​ class="​ vne_lazy_image"​ alt="​Bích Phương ra MV phong cách ma mị về tình chị em"/></​a>​
 +</​div>​
 +<h4 class="​description">​Video nhạc mới của ca sĩ có tên "Chị ngả em nâng",​ được lấy cảm hứng từ tình cảm của cô và người bạn thân ngày bé.</​h4>​
 +</​article></​section><​section class="​box_category"><​p><​iframe class="​ad_frame_protection"​ allowtransparency="​true"​ frameborder="​0"​ height="​250px"​ hspace="​0"​ marginheight="​0"​ marginwidth="​0"​ scrolling="​no"​ src="​https://​ione.vnexpress.net/​widget/​ionestyle4?​id=1002774"​ vspace="​0"​ width="​300px"></​iframe></​p></​section>​ </​section></​section><​!--Lightbox chia s&#​7867;​--><​div id="​email-popup"​ class="​white-popup mfp-hide"​ data-component-init="​true"​ data-component-value="​{&​quot;​type&​quot;:&​quot;​share_article&​quot;​}">​
 +<​p>​Chia sẻ bài viết qua email</​p>​
 +
 +
 +</​div>​
 +<!--End lightbox-->​ <!--BOX BANNER ADS-->
 +<section class="​banner_footer">​
 +</​section><​!--FOOTER--><​footer id="​wrapper_footer"><​p class="​top_footer clearfix">​
 +Trang chủ
 +<a class="​link_twitter right" href="​https://​twitter.com/​VnEnews"​ target="​_blank"​ rel="​nofollow"​ title="​Twitter">​
 +<i class="​ic ic-twitter"/>​
 +</a>
 +<a class="​link_fb right" href="​https://​www.facebook.com/​congdongvnexpress/"​ target="​_blank"​ rel="​nofollow"​ title="​Facebook">​
 +<i class="​ic ic-facebook"/>​
 +</a>
 +<a class="​search_bottom right" href="//​timkiem.vnexpress.net/​giaitri"​ title="​Tìm kiếm">​
 +<i class="​ic ic-search"/>​ Tìm kiếm
 +</a>
 +<a href="​https://​vnexpress.net/​lien-he-quang-cao/"​ title="​Liên hệ quảng cáo" class="​box_ad">​
 +<i class="​ic ic-ad"/>​Liên hệ quảng cáo
 +</a>
 +</p>
 +
 +<​!--Tablet-->​
 +
 +<!--End Tablet-->​
 +</​footer><​!--Mobile menu--><​nav id="​main_meu"​ class="​main_menu m_menu"><​span class="​close_main_menu">​×</​span>​
 +
 +</​nav><​!--End Mobile menu--><​i class="​ic ic-arrow-up"/>​
 +<​p>​ </​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +</​div><​script async src="​http://​platform.twitter.com/​widgets.js"​ charset="​utf-8"></​script>​
 +laodong </​HTML>​
bi-n-i-ngo-i-h-nh-c-a-m-nam-hyun-bin-qua-16-n-m.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)