User Tools

Site Tools


attica-l-ng-new-york-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

attica-l-ng-new-york-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​div><​p>​ Làng ở New York, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Attica </b> là một ngôi làng ở Wyoming County và Genesee County, New York. Dân số là 2.547 trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ Ngôi làng nằm ở biên giới phía bắc của Wyoming County. Ngôi làng nằm chủ yếu ở thị trấn Attica, nhưng phần phía bắc của ngôi làng nằm trong thị trấn lân cận của Alexander ở Genesee County.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Năm 1802, Zerah Phelps trở thành chủ đất đầu tiên trong khu vực Attica. Năm 1910, khu định cư đã phát triển thành một thị trấn, <sup id="​cite_ref-Chapter_4_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ nhưng bệnh sốt rét và bệnh dịch đã khiến những người định cư đến vùng đất cao hơn. Trong cuộc chiến tranh năm 1812, nhiều người đã chạy trốn đến khu vực từ Buffalo. Năm 1837, Phelps &#​39;​Settlement được thành lập, trở thành làng Attica. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-Chapter_2_Town_of_Attica_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Ngôi làng được đặt tên theo một vùng ở Hy Lạp. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​ Năm 1854, Tiến sĩ Orin Davis thành lập một viện y tế mà mọi người từ khắp nơi trên khắp đất nước <sup id="​cite_ref-Chapter_2_Town_of_Attica_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Attica_Station.jpg/​220px-Attica_Station.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Attica_Station.jpg/​330px-Attica_Station.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​23/​Attica_Station.jpg/​440px-Attica_Station.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Năm 1883, Eugene Norton tạo ra cái được gọi là Nhà máy Phô mai Dứa <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Năm 1918, khuôn mẫu và bằng sáng chế của công ty đã được bán cho Công ty Pho mát Kraft <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ Gia đình Stevens sở hữu một số sản phẩm rất uy tín chăn nuôi, <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ và một trong những con ngựa của họ giành giải nhất tại Hội chợ Thế giới. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (April 2014)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ Nông nghiệp vẫn là một khía cạnh quan trọng của cộng đồng.
 +</​p><​p>​ Khi Tiểu bang New York bắt đầu mở rộng hệ thống hình phạt của mình, một nhóm công dân đã làm việc để có được một nhà tù tiểu bang tại thị trấn Attica. Vào tháng 3 năm 1929, khoảng 700 mẫu Anh (2,8 km <sup> 2 </​sup>​) về phía nam của ngôi làng đã được mua lại cho nhà tù, và việc xây dựng bắt đầu vào tháng Mười. Sau hai năm tù nhân đầu tiên được chuyển đến Attica <sup id="​cite_ref-Chapter_4_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Làng Attica nằm ở phần phía bắc của thị trấn Attica ở Wyoming County tại [19659021] 42 ° 51′54 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 78 ° 16′37 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42.86500 ° N 78.27694 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.86500; -78.27694 </​span></​span></​span></​span> ​ (42.865138, -78.276885). <sup id="​cite_ref-GR1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Các giới hạn làng mở rộng về phía bắc vào thị trấn Alexander ở Genesee County. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích 1,7 dặm vuông (4,4 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-1"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ [19659017] Tonawanda Creek, một nhánh của sông Niagara, chảy về phía bắc qua trung tâm của làng. New York State Route 98 đi qua ngôi làng dọc theo phía tây của Tonawanda Creek, dẫn phía bắc 11 dặm (18 km) đến Batavia và phía nam 27 dặm (43 km) để Arcade. New York State Route 238 (Main Street) đi qua trung tâm của Attica, dẫn phía đông nam 13 dặm (21 km) đến Warsaw và tây bắc 4 dặm (6 km) đến Hoa Kỳ Route 20 ở Darien. New York State Route 354 (West Main Street) dẫn tây từ Attica 33 dặm (53 km) đến Buffalo.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th> ​ Attica, New York
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659034] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ ở ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: NOWData - NOAA Dữ liệu thời tiết trực tuyến </​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Số liệu chuyển đổi </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Nhiệt độ nóng nhất ở Attica thường xảy ra vào tháng Bảy và tháng Tám. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận gần Attica là 103 ° F vào tháng 7 năm 1936. Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là -28 ° F vào tháng 2 năm 1934. Tuyết rơi là điển hình từ tháng 11 đến tháng 3. Lượng tuyết rơi ghi nhận cao nhất là 23 inch vào tháng 1 năm 1966. Gần đây vào tháng 12 năm 2012, khu vực này đã trải qua tuyết rơi nặng nề như một phần của khu phức hợp bão Bắc Mỹ cuối tháng 12 năm 2012. Trong thời gian này, tuyết rơi khoảng 15 đến 17 inch trong thời gian kỷ lục. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 800 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 600 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −25,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,098 [19659072] 83,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,333 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,935 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 45,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,994 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,785 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,869 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,015 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,212 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 [19659071] 2,379 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,676 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,758 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,911 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,659 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,630 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,597 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,547 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,449 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,8% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ năm 2000, có 2.597 người, 1.072 hộ gia đình và 709 gia đình sống trong làng. Mật độ dân số là 1.542,8 người trên một dặm vuông (596,8 / km²). Có 1.158 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 687,9 mỗi dặm vuông (266,1 / km²). Trang điểm chủng tộc của làng là 98,81% người da trắng, 0,15% người Mỹ gốc Phi, 0,35% người Mỹ bản xứ, 0,15% người châu Á, 0,12% từ các chủng tộc khác và 0,42% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào là 0,62% dân số.
 +</​p><​p>​ Có 1.072 hộ gia đình trong đó 33,1% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,3% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,1% có chủ hộ nữ không có chồng và 33,8% là không phải là gia đình. 29,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,8% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,42 và quy mô gia đình trung bình là 3,00.
 +</​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 25,8% dưới 18 tuổi, 8,9% từ 18 đến 24, 29,8% từ 25 đến 44, 21,9% từ 45 đến 64, và 13,6% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 95,7 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên thì có 91,8 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 40.234 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 47.049 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 35,729 so với $ 22,007 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho làng là 18.732 đô la. Khoảng 6,9% gia đình và 9,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 15,4% những người dưới 18 tuổi và 6,9% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Arts_and_culture">​ Nghệ thuật và văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Annual_cultural_events">​ Sự kiện văn hóa hàng năm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Năm 1957, Hiệp hội Rodeo và Hiệp hội Attica được thành lập <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ Mỗi năm một rodeo được tổ chức tại các căn cứ ở Attica, và nó đã được bình chọn là rodeo tốt nhất bởi Hiệp hội Rodeo chuyên nghiệp Mỹ. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Tourism">​ Du lịch </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> The Khu phố lịch sử Exchange Street, Nhà Augustus A. Smith và Bưu điện Hoa Kỳ được liệt kê trong Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử. <sup id="​cite_ref-nris_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-nps_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Education </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> The Attica Central School District (ACSD ) phục vụ làng. Các cơ sở vật lý của ACSD bao gồm Attica Senior High School, <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup> ​ Attica Junior High School, tiểu học Prospect, và Sheldon Elementary. <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​ [22] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​ [23] </​sup>​ </​p><​p>​ trong khu vực có sẵn tại trường cao đẳng cộng đồng Genesee, với khuôn viên chính nằm ở phía bắc Attica gần Batavia. <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​  Các trường cao đẳng và đại học gần đó bao gồm Monroe Community College, <sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup>​ State University of New York tại Brockport, <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup>​ Đại học tại Buffalo, <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup> ​ và Đại học Rochester <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Infrastructure">​ Cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cơ sở cải huấn Attica và Cơ sở cải huấn Wyoming nằm ở phía nam của làng ở thị trấn Attica. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Parmenio Adams (1776–1832),​ nghị sĩ Hoa Kỳ từ New York, cư trú tại đây <sup id="​cite_ref-Marquis_1607-1896_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup></​li>​
 +<li> Charles B. Benedict (1828-1901),​ nghị sĩ từ New York, cư trú tại đây <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​li>​
 +<li> George G ilbert Hoskins (1824-1893),​ nghị sĩ từ New York và trung úy của New York, cư trú tại đây <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​li>​
 +<li> Harold C. Ostertag (1896-1985),​ nghị sĩ từ New York, sinh tại đây <sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​li>​
 +<li> James O. Putnam (1793) -1855), Nghị sĩ Hoa Kỳ từ New York và Thượng nghị sĩ bang New York, cư trú tại đây <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup></​li>​
 +<li> James Edward Quigley (1854-1915),​ Giám mục Buffalo và Tổng giám mục Chicago, cư trú tại đây <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup></​li>​
 +<li> Leo Richard Smith (1905-1963) , Bishop of Ogdensburg, sinh tại đây <sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​li>​
 +<li> Frederick C. Stevens (1856-1916),​ Thượng nghị sĩ bang New York, sinh tại đây <sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​li>​
 +<li> Robert S. Stevens (1824-1893),​ nghị sĩ từ New York, sinh tại đây <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chào mừng bạn đến với làng Attica&​quot;​. Làng Attica <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 27 tháng 12, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Welcome+to+the+Village+of+Attica&​rft.pub=Village+of+Attica&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.attica.org&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001) : Làng Attica, New York &quot;. <i> American Factfinder </i>. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 27 tháng 12, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=American+Factfinder&​rft.atitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Attica+village%2C+New+York&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US3603001&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hạt lịch sử Wyoming tháng 10 năm 1953&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Lịch sử Fulton <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Wyoming+County+October+1953&​rft.pub=Fulton+History&​rft_id=http%3A%2F%2Ffultonhistory.com%2FProcess%2520small%2FHistorical%2520Wyoming%2520County%2FHistorical%2520Wyoming%2520County%2520pdf%2520files%2FHistorical%2520Wyoming%2520County%2520October%25201953.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Chapter_4-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​BẢN QUYỀN Giảm thiểu nguy cơ toàn quyền xét xử của Quận Hạt Wyoming Lập kế hoạch &​quot;<​span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Hội đồng Hoạch định khu vực Genesee / Finger Lakes. Đã lưu trữ từ bản gốc <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​ vào ngày 2014-04-13 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DRAFT+Wyoming+County+Multi-Jurisdictional+All-Hazard+Mitigation+Plan&​rft.pub=Genesee%2FFinger+Lakes+Regional+Planning+Council&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gflrpc.org%2Fpublications%2Fwyomingallhazard%2Fmitigationplan%2FChapter4.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thị trấn Attica&​quot;​. Thị trấn Attica. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2014-04-13 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Town+of+Attica&​rft.pub=Town+of+Attica&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.townofattica.net%2Fattica%2Fhistory.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Chapter_2_Town_of_Attica-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​02 Thị trấn Attica - Lịch sử hạt Wyoming&​quot;​ . Dự án Phả hệ New York <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=02+Town+of+Attica+-+History+of+Wyoming+County&​rft.pub=New+York+Genealogy+Project&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newyorkroots.org%2Findex.php%2Fnew-york-counties%2Fwyoming-county%2F225-history-of-wyoming-county-n-y-with-illustrations-biographical-sketches%2Ftown-and-village-histories-history-of-wyoming-county%2F562-02-town-of-attica-history-of-wyoming-county&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Về Làng Attica - được thành lập năm 1837&​quot;​. Làng Attica <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=About+the+Village+of+Attica+-+incorporated+in+1837&​rft.pub=Village+of+Attica&​rft_id=http%3A%2F%2Fattica.org%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ghi chú thân phận của Hiệp hội lịch sử Attica&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. FultonHistory.com <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Attica+Historical+Society+Hulls+Notes&​rft.pub=FultonHistory.com&​rft_id=http%3A%2F%2Ffultonhistory.com%2FNewspapers%252021%2FAttica%2520NY%2520News%2FAttica%2520Historical%2520Society%2520Hulls%2520Notes%2FAttica%2520Historical%2520Society%2520Hulls%2520Notes%2520-%25200096.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ghi chú thân phận của Hiệp hội lịch sử Attica&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. FultonHistory.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Attica+Historical+Society+Hulls+Notes&​rft.pub=FultonHistory.com&​rft_id=http%3A%2F%2Ffultonhistory.com%2Fnewspaper%252010%2FWyoming%2520%2520NY%2520Wyoming%2520Reporter%2FWyoming%2520%2520NY%2520Wyoming%2520Reporter%2520%25201934-1936%2520Grayscale%2FWyoming%2520%2520NY%2520Wyoming%2520Reporter%2520%25201934-1936%2520Grayscale%2520-%25200423.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Câu chuyện về phô mai dứa&​quot;​. Connecticut History.org <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Story+of+Pineapple+Cheese&​rft.pub=Connecticut+History.org&​rft_id=http%3A%2F%2Fconnecticuthistory.org%2Fthe-story-of-pineapple-cheese%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ J.H. Công ty xuất bản Sanders (1899). <i> Công báo của nhà lai tạo: Ấn phẩm hàng tuần đã dành ... cho sở thích của những nhà nhân giống sống, tập 35 </i>. J.H. Công ty xuất bản Sanders. p. 75. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Breeder%27s+Gazette%3A+A+Weekly+Publication+Devoted+...+to+the+Interests+of+Live-stock+Breeders%2C+Volume+35&​rft.pages=75&​rft.pub=J.H.+Sanders+Publishing+Company&​rft.date=1899&​rft.au=J.H.+Sanders+Publishing+Company&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DwYw5AQAAMAAJ%26pg%3DPA75%26lpg%3DPA75%26dq%3DStevens%2BFamily%2B%2Battica%2Bny%2Bhorse%2Bworld%2Bfair%26source%3Dbl%26ots%3DCKjTVw4rHv%26sig%3D_vcCZT3fum3pXSnLbxpxXiY6LUQ%26hl%3Den%26sa%3DX%26ei%3D_vNGU4uxBMOW3AX6n4G4Cg%26ved%3D0CDoQ6AEwAg%23v%3Donepage%26q%3DStevens%2520Family%2520%2520attica%2520ny%2520horse%2520world%2520fair%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ NOWData &​quot;​Thời tiết NOAA&​quot;,​ <i> Văn phòng dự báo thời tiết quốc gia </​i>​Truy xuất 2013-07-21 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-DecennialCensus-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ [19659168] &​quot;​Điều tra Dân số và Nhà ở&​quot;​. Census.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Triển lãm Nghệ thuật Dân gian Mới của Bảo tàng Nghệ thuật Castellani Tập trung vào Attica Rodeo&​quot;​. NU Tin tức <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Castellani+Art+Museum%27s+New+Folk+Arts+Exhibition+Focuses+on+the+Attica+Rodeo&​rft.pub=NU+News&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.niagara.edu%2Fcastellani-art-museums-new-folk-arts-exhibition-focuses-on-the-attica-rodeo%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​THAM GIA VIỆC KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI TRONG 57 NĂM&​quot;​. The Attica Rodeo và Show Association <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=JOIN+IN+OUR+CELEBRATION+OF+57+YEARS&​rft.pub=The+Attica+Rodeo+and+Show+Association&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.atticarodeo.us%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nris-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ Vườn quốc gia (2009-03-13). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2009-03-13&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-nps-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Sổ đăng ký quốc gia các danh sách địa điểm lịch sử&​quot;​. <i> Danh sách hành động hàng tuần được thực hiện trên Thuộc tính: 12/03/12 đến 12/07/12 </i>. Dịch vụ công viên quốc gia. 2012-12-14. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Weekly+List+of+Actions+Taken+on+Properties%3A+12%2F03%2F12+through+12%2F07%2F12&​rft.atitle=National+Register+of+Historic+Places+Listings&​rft.date=2012-12-14&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Fhistory%2Fnr%2Flistings%2F20121214.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tổng quan trường trung học Attica&​quot;​. Tin tức Mỹ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Attica+Senior+High+School+Overview&​rft.pub=US+News&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fbest-high-schools%2Fnew-york%2Fdistricts%2Fattica-central-school-district%2Fattica-senior-high-school-13501&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Trường học&​quot;​ Đã lưu trữ 2015-09-23 tại Máy Wayback., <i> Trường Trung học Attica </​i>​Truy cập năm 2013 -05-17 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trường trung học Attica&​quot;​. Tin tức Mỹ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Attica+Central+School+District&​rft.pub=US+News&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.usnews.com%2Feducation%2Fbest-high-schools%2Fnew-york%2Fdistricts%2Fattica-central-school-district&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​GCC&​quot;,​ <i> Cao đẳng cộng đồng Genesee </​i>​Truy cập 2013-07-21 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &quot; Cao đẳng cộng đồng Monroe &quot;, <i> Cao đẳng cộng đồng Monroe </​i>​Truy cập 2013-07-28 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​ SUNY Brockport &quot;, <i> Đại học bang New York tại Brockport </​i>​Truy cập năm 2013- 07-28 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Đại học Buffalo&​quot;,​ <i> Đại học Buffalo </​i>​Truy cập 2013-07-28 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Đại học Rochester&​quot;,​ <i> Đại học Rochester </​i>​Truy cập 2013-07-28 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Danh sách cơ sở&​quot;​. Bộ phận sửa chữa và giám sát cộng đồng <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Facility+Listing&​rft.pub=Department+of+Corrections+and+Community+Supervision&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.doccs.ny.gov%2Ffaclist.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Marquis_1607-1896-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ <i> Ai là người ở Mỹ, Khối lượng lịch sử, 1607-1896 </i>. Chicago: Hầu tước Ai là Ai. 1963. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Who+Was+Who+in+America%2C+Historical+Volume%2C+1607-1896&​rft.place=Chicago&​rft.pub=Marquis+Who%27s+Who&​rft.date=1963&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​BENEDICT,​ Charles Brewster, (1828 - 1901)&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=BENEDICT%2C+Charles+Brewster%2C+%281828+-+1901%29&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DB000357&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​HOSKINS,​ George Gilbert, (1824 - 1893)&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=HOSKINS%2C+George+Gilbert%2C+%281824+-+1893%29&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DH000801&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​OSTERTAG,​ Harold Charles, (1896 - 1985)&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=OSTERTAG%2C+Harold+Charles%2C+%281896+-+1985%29&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DO000121&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​PUTNAM,​ Harvey, (1793 - 1855)&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=PUTNAM%2C+Harvey%2C+%281793+-+1855%29&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DP000580&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tổng giáo phận Chicago&​quot;​. Bách khoa toàn thư Công giáo <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archdiocese+of+Chicago&​rft.pub=The+Catholic+Encyclopedia&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.newadvent.org%2Fcathen%2F03653a.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Giám mục Leo Richard Smith&​quot;​. Công giáo cấp bậc <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bishop+Leo+Richard+Smith&​rft.pub=Catholic-Hierarchy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.catholic-hierarchy.org%2Fbishop%2Fbsmithl.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Frederick C. Stevens&​quot;​. Sách đỏ New York <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Frederick+C.+Stevens&​rft.pub=The+New+York+Red+Book&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fnewyorkredbook01unkngoog%23page%2Fn135%2Fmode%2F1up&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​STEVENS,​ Robert Smith, (1824 - 1893)&​quot;​. Danh bạ tiểu sử của Quốc hội Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 10 tháng 4, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=STEVENS%2C+Robert+Smith%2C+%281824+-+1893%29&​rft.pub=Biographical+Directory+of+the+United+States+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fbioguide.congress.gov%2Fscripts%2Fbiodisplay.pl%3Findex%3DS000886&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AAttica+%28village%29%2C+New+York"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết bên ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181119023629
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.880 seconds
 +Real time usage: 1.101 seconds
 +Preprocessor visited node count: 7824/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 234236/​2097152 bytes
 +Template argument size: 19162/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 84927/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.380/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.21 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 912.275 ​     1 -total
 + ​41.47% ​ 378.324 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​29.78% ​ 271.705 ​     1 Template:​Infobox
 + ​28.66% ​ 261.472 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.85% ​ 190.238 ​    29 Template:​Cite_web
 +  6.13%   ​55.957 ​     1 Template:​Short_description
 +  6.06%   ​55.327 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.04%   ​55.085 ​    23 Template:​Rnd
 +  5.11%   ​46.617 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +  4.92%   ​44.887 ​     5 Template:​Infobox_settlement/​impus
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​496482-0!canonical and timestamp 20181119023628 and revision id 866021088
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
attica-l-ng-new-york-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)