User Tools

Site Tools


affton-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

affton-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​ &​quot;​Affton&​quot;​ chuyển hướng đến đây. Đối với những nơi khác, hãy xem Afton. </​div>​
 +<p> Địa điểm được điều tra dân số ở Missouri, Hoa Kỳ </p>
 +<​p><​b>​ Affton </b> là một địa điểm được điều tra dân số (CDP) ở phía nam St. Louis County, Missouri, Hoa Kỳ, gần St. Louis. Dân số là 20.307 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Affton nằm ở 38 ° 33&#​39;​4 &​quot;​North,​ 90 ° 19&#​39;​25&​quot;​ West (38.551052, -90,​323614). [19659007] Theo Cục Thống Kê Dân số Hoa Kỳ, cộng đồng có tổng diện tích 4,6 dặm vuông (12 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 24.464 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23,181 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 21,106 [19659016] −9.0% </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20.535 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ −2.7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20.307 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1.1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ nguồn: <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ năm 2000, đã có 20.535 người, 8.892 hộ gia đình và 5.655 gia đình sống trong CDP. Mật độ dân số là 4.480,1 người trên một dặm vuông (1.731,1 / km²). Có 9.128 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.991,5 / sq mi (769,5 / km²). Trang điểm chủng tộc của CDP là 97,62% màu trắng, 0,06% màu đen, 0,01% người Mỹ da đỏ, 1,30% người châu Á, 0,03% đảo Thái Bình Dương, 0,28% từ các chủng tộc khác và 1,13% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,01% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 8.892 hộ trong đó 26,5% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,1% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 9,5% có chủ hộ nữ không có chồng và 36,4% là không phải là gia đình. 31,9% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,0% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,31 và quy mô gia đình trung bình là 2,93.
 +</​p><​p>​ Trong CDP, dân số được phát triển với 21,9% dưới 18 tuổi, 6,9% từ 18 đến 24, 30,3% từ 25 đến 44, 21,4% từ 45 đến 64 và 19,5% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 89,1 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,0 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là $ 43,327, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 54,881. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 38,141 so với $ 28,397 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 22,059. 3,6% dân số và 2,1% gia đình ở dưới chuẩn nghèo. 3,9% những người dưới 18 tuổi và 4,1% những người từ 65 tuổi trở lên sống dưới mức nghèo khổ.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_19th_century">​ Thế kỷ 19 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​The_early_settlers">​ Những người định cư ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Năm 1803, Hoa Kỳ đàm phán việc mua Lãnh thổ Louisiana từ Pháp. Vào thời điểm đó ranh giới phía tây của Hoa Kỳ là sông Mississippi. Tuy nhiên, ngay cả vào thời điểm đầu đó cũng có nhiều người Mỹ là cư dân của Quốc gia Louisiana, một khu vực hình tam giác rộng lớn, mở rộng từ New Orleans đến biên giới Canada - Hoa Kỳ. St. Louis đã là một thành phố sông thịnh vượng. Chouteaus, the Lacledes, và những người định cư ban đầu khác đã thiết lập một giao dịch buôn bán có lợi nhuận với những người da đỏ đã lang thang trên đất nước giàu lông thú dọc theo sông Missouri.
 +</​p><​p>​ Nhiều người định cư đầu tiên xung quanh St. Louis đã được vua Tây Ban Nha cấp lãnh thổ rộng lớn, người cai trị phần này của Bắc Mỹ thông qua một thống đốc được bổ nhiệm có trụ sở tại thành phố New Orleans. Một trong những người đã giành được một trong những khoản tài trợ này từ nhà vua Tây Ban Nha là một người Pháp tên là Gregoire Sarpy. Sarpy có một đường khoảng 6.000 mẫu Anh (24 km <sup> 2 </​sup>​) nằm ở phía tây nam của St. Louis trong một phần được gọi là Carondelet (được đặt theo tên của Toàn quyền New Orleans). Sarpy là một đối tác của một người Pháp khác, Chouteau, trong một doanh nghiệp thương mại lông rất có lợi nhuận. Vùng đất mà Sarpy sở hữu mở rộng từ thành phố Webster Groves đến một dòng người Tây Ban Nha gọi là <i> Rio de los Padres </i> và người Pháp gọi là <i> Riviere des Peres </i> (&​quot;​Sông của những người cha &quot;) sau những người truyền giáo Dòng Tên đầu tiên, những người đã định cư tại miệng của nó.
 +</​p><​p>​ Trong những năm 1820, một tên Scotsman tên Kenneth MacKenzie đã di cư sang Mỹ, kiếm được khá nhiều tiền trong buôn bán lông thú, và quyết định ổn định cuộc sống của một nông dân. Ông mua từ Gregoire Sarpy một đường khoảng 3.000 mẫu Anh (12 km <sup> 2 </​sup>​),​ nửa phía đông của vùng đất Sarpy, và thành lập một đồn điền lớn. Tài sản của MacKenzie bao gồm tất cả các vùng đất giữa những gì bây giờ là Hazel Avenue ở phía bắc, Gravois Road về phía nam, Laclede Station Road về phía tây, và River des Peres về phía đông. Đây là phần lớn của Affton ngày hôm nay và giải thích cách thức một phần của Shrewsbury được đưa vào trong Khu Học Chánh Affton.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​MacKenzie_lands_divided">​ Vùng đất MacKenzie được chia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Năm 1842 MacKenzie có đất đai của ông được khảo sát và chia thành 40 mẫu Anh (16 ha) vùng đất mà ông đưa ra để bán. Trong giai đoạn từ năm 1835 đến năm 1870, có nhiều sự xáo trộn chính trị ở Tây Âu, đặc biệt là Đức, và nhiều người nhập cư Đức đã đến phần này của Quận St. Louis để sinh sống. Nhiều người trong số những người đóng góp cho câu chuyện này đã sở hữu các tài liệu, được ký bởi Kenneth MacKenzie, đã thực hiện các vùng đất rộng 40 mẫu Anh cho tổ tiên của họ.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Oakland_House">​ Ngôi nhà Oakland </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Một phần lớn mặt đất này được bán vào những năm 1850 cho Louis Auguste Benoist, một ngân hàng thành công của St. Louis. Ông đã mua 485 mẫu Anh (1,96 km <sup> 2 </​sup>​) và thành lập một đồn điền lớn mà ông gọi là &​quot;​Oakland&​quot;​. Vào mùa xuân năm 1853, Benoist ủy nhiệm George Ingham Barnett, nhà thiết kế được đào tạo đầu tiên ở Châu Âu ở St. Louis, để thời trang dinh thự của đất nước. Barnett sinh ra ở Nottingham, Anh và học tại London. Ông đến Mỹ vào năm 1839 ở tuổi 24, và sau khi làm việc tại New York trong một thời gian ngắn, ông đã hành trình đến St. Louis để thiết lập một thực hành của riêng mình. Những thành tựu kiến ​​trúc của Barnett sau này bao gồm các khách sạn ở phía Nam và Lindell, tháp nước ở North Grand, dinh thự của Thống đốc ở Thành phố Jefferson, nhiều ngôi nhà xa hoa ở Quảng trường Lafayette và # 7 Vandeventer Place. được gọi là &​quot;​trưởng khoa kiến ​​trúc sư phương Tây&​quot;​. Benoist đã xây dựng một lâu đài lớn, chuồng trại, khu nô lệ, các khu nhà tranh, nhà hun khói và các khu nhà lò xo. Khoảng một phần ba tài sản gốc Benoist hiện nay bao gồm Nghĩa trang Lakewood Park và là một trong những khu vực thú vị và lịch sử nhất ở Affton. Ngôi biệt thự, Oakland House, được Hiệp hội Lịch sử Affton mua năm 1976 và đã trải qua phục hồi rộng rãi. Nó là một nơi trưng bày trong cộng đồng Affton và được bao gồm trong Sổ đăng ký Quốc gia về Địa điểm Lịch sử.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Henry_A._W._Wagener_home">​ Henry A. W. Wagener nhà </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Henry A. W. Wagener nhà ở 9935 MacKenzie là một trong đó đã nhìn thấy rất nhiều lịch sử và thay đổi. Các trang trí, nhà giữ tốt mà một trong những ngày hôm nay nhìn thấy thực sự là lớn hơn nhiều so với nó xuất hiện. Mẹ của Wagener, Anna Rothenbuecher Wagener, sống trong ngôi nhà như một đứa trẻ. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1843, và bên dưới bao gồm hiện tại của nó là cabin đăng nhập ban đầu.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​Ulysses_S._Grant.27s_cabin"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ulysses_S._Grant'​s_cabin">​ Cabin của Ulysses S. Grant </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Có lẽ điểm mốc quý giá nhất của cộng đồng là cabin đăng nhập của Grant hiện đang đứng trong khu nhà Busch trên Đường Gravois. Các cabin ban đầu được xây dựng vào năm 1848 bởi Ulysses S. Grant trên một 80 mẫu Anh (32 ha) đường cho ông bởi cha vợ của ông, Đại tá Frederick Dent. Đoạn đường này nằm ở phía tây của khu vực nơi có Ga Laclede và Đồi Rock cắt nhau. Các cabin được xây dựng trong vùng lân cận chung của những gì bây giờ là lối vào Nghĩa trang St. Paul.
 +</​p><​p>​ Năm 1890, chiếc Grant Cabin cũ được chuyển từ trang trại đến Old Orchard (gần Webster Groves), nơi Justin E. Joy, một đại lý bất động sản, thường thu hút sự chú ý đến một phân khu mà ông đang quảng cáo. Cabin được sử dụng tiếp theo tại Khu hội chợ thế giới ở St. Louis vào năm 1904 để quảng cáo cho một thương hiệu cà phê đặc biệt. Chiếc cabin cuối cùng đã được đưa trở lại Affton khi August Anheuser Busch, Sr. lấy nó và đặt nó trên trang web hiện tại trên đường Gravois. Busch khôi phục lại tình trạng ban đầu của nó và ngày nay cabin vẫn là một điểm quan tâm lớn.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Ten_Mile_House">​ Mười Mile House </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Theo ông Charles Scheidt, người sống ở Affton từ năm 1882 cho đến khi ông qua đời, Affton cũ ông nhớ là một khu vườn xe tải. Ông nói với các nông dân bắt đầu trước khi bình minh để đưa sản phẩm của họ ra thị trường trong toa xe ngựa kéo. Một trong những thị trường chính cho nông dân của khu vực này nằm ở St. Louis, tại điểm rộng V nơi Gravois gặp Đại lộ Grand. Ở đó, hai lần một tuần, thứ Ba và thứ Bảy, nông dân sẽ quay trở lại toa xe của họ để lề đường trong ngày và bán sản phẩm của các lĩnh vực của họ trực tiếp đến các cư dân của South St. Louis người sẽ đi bộ ở đó để mua hàng của họ. Các nông dân khác sẽ tiếp tục đi xuống Gravois đến Chợ Pháp cũ, Chợ Soulard hoặc Biddle. Một trong những khu vườn xe tải cuối cùng là của George và Marie Sanders. Họ được đặt trên S Laclede Station Rd. tại địa điểm hiện tại của Trường Trung Cấp Gotsch 8348 S. Laclede Station RD. Vào những năm 1950 và đầu những năm 1960, George đã làm việc với hai con la. Sanders được biết đến với các loại rau tươi và chủ yếu là nhà trồng và nhà nóng bán thông qua thị trường có ít nằm trên tài sản của họ. George chở số tiền thừa sang chợ Soulard.
 +</​p><​p>​ &​quot;​Ten Mile House&​quot;​ được đặt tại Gravois và Tesson Ferry là một địa danh nổi tiếng. Tên chính nó có ý nghĩa rất nhiều. Trong những ngày của ngựa và vận chuyển, không có nhiều dấu hiệu đường như chúng ta biết ngày nay. Thay vào đó, du khách được hướng dẫn bởi các tòa nhà khác nhau trên đường đi. Họ nghĩ ra quy mô rằng bất kỳ tòa nhà nào cách 1,6 km từ Tòa án ở St. Louis (nay là Công viên Quốc gia Gateway Arch) sẽ được gọi là &​quot;​One Mile House&​quot;,​ có nghĩa là một dặm (1,6 km) từ Tòa án .
 +</​p><​p>​ Vì vậy, bạn vẫn sẽ tìm thấy ngày hôm nay là &​quot;​Ten Mile House&​quot;​ hoặc &​quot;​Eleven Mile House&​quot;​ bằng cách đi ra ngoài bằng những con đường cũ như Manchester hoặc Gravois. Việc xây dựng tại Gravois và Tesson Ferry là tòa nhà 10 dặm (16 km) ra Gravois đường từ tòa án. Tòa nhà ban đầu được xây dựng bởi gia đình Detjen và được gọi là Detjen Grove. Tòa nhà ban đầu đã được thay thế bởi một tòa nhà phần lớn trống rỗng hiện đang sở hữu ngân phiếu thu ngân quốc gia.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Johann_Aff">​ Johann Aff </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Johann Aff bắt đầu một cửa hàng tổng hợp tại &​quot;​Ten Mile House&​quot;​ vào năm 1872. Bên cạnh việc sở hữu một khu vườn xe tải và điều hành cửa hàng tổng hợp, ông cũng phục vụ với tư cách là hiệu trưởng đầu tiên của khu vực. Vì vậy, đó là vì mục đích gửi thư, khu vực này bắt đầu được gọi là thị trấn Aff và cuối cùng là Affton. Johann Aff bị chôn vùi gần Affton, ngay bên trong giới hạn thành phố St. Louis.
 +</​p><​p>​ Câu chuyện về Affton sớm chắc chắn sẽ không đầy đủ mà không đề cập đến một bưu điện khác trong khu vực, của Nursery, Missouri. Vườn ươm Weber, nằm khoảng những gì bây giờ là Coral Drive, trong phân khu Gravois Gardens, được mô tả trong những cuốn sách lịch sử đầu tiên là một trong những vườn ươm hoàn thiện nhất ở phía tây của sông Mississippi. Vườn ươm đã thực hiện một công việc kinh doanh đặt hàng qua thư rất lớn mà nó có bưu điện riêng; do đó tên là Nursery, Mo.
 +</​p><​p>​ Mặc dù Affton thường được coi là một cộng đồng người Đức, một khu định cư lớn của các gia đình người Anh đã làm nhà của họ ở đây. Trên thực tế, nhà thờ lâu đời nhất ở Affton là Giáo hội Episcopal, được xây dựng vào năm 1882. Nhóm họp lần đầu tiên trong tòa nhà trường McKenzie. Năm 1882, hội thánh xây dựng nhà thờ khung giá 1.200 USD ở góc New Hampshire và Aliceton.
 +</​p><​p>​ Các Affton như nó đã được biết đến trước năm 1900 được mô tả như là một nơi tốt để sống, yên tĩnh và xinh đẹp. Vào những năm 1890 vẫn còn nhiều gỗ và trò chơi phong phú. Hầu hết các cư dân vẫn nói tiếng Đức, và một người lạ đi xuống MacKenzie Road sẽ thu hút nhiều sự chú ý, nhưng người dân của Affton luôn thân thiện.
 +</p>
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Gravois_Road">​ Gravois Road </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Bước ngoặt của thế kỷ 20 đã tìm thấy cộng đồng nhỏ &​quot;​do Gravois&​quot;​ phát triển tất cả các dấu hiệu của một thị trấn nhỏ. Việc phát triển hơn nữa có thể được truy nguồn từ sự nổi bật của Gravois Road. Dữ liệu được ghi lại sớm nhất trên Đường Gravois là ngày 1804, theo ông B. Cordell Stevens, một cư dân của Clayton và là chủ tịch của Hội Lịch sử St. Louis. Trên một bản đồ cũ, đường chính của Affton được mô tả là &​quot;​Con đường dẫn đến Suối Muối của Clamorgan trong một toa xe.&​quot;​ James Clamorgan là tên của một người định cư Ireland sớm đến Hạt Jefferson và xây dựng một ngôi nhà ở phía nam và phía đông của Fenton. Các từ &​quot;​Salt Spring&​quot;​ đề cập đến suối nước muối, phổ biến ở khu vực đó, nằm gần ngôi nhà sớm này.
 +</​p><​p>​ Đường mòn ban đầu này hơi giống với Đường Gravois ngày nay. Trên thực tế, rất ít, nếu có, của những con đường ban đầu ở St. Louis County có thể được công nhận là những con đường mòn đầu tiên và những chiếc xe được đặt ra và đi du lịch bởi những người tiên phong định cư vùng này và chọn từ vùng đất hoang dã. vào đường cao tốc và đại lộ. Trong hầu hết các trường hợp, đường cao tốc hiện đại của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển bằng xe máy nhanh, không tuân theo chính xác các tuyến đường trước đó đã được xác định phần lớn là chỗ ở đến địa hình tự nhiên. Máy móc và vật liệu xây dựng đường hiện đại đã giải quyết được nhiều vấn đề mà những người định cư ban đầu không thể đối phó.
 +</​p><​p>​ Tuy nhiên, &​quot;​con đường lớn&​quot;​ sớm này (nó có thể chứa một toa xe) nhanh chóng trở thành một đường phố được sử dụng nhiều. Đây được chứng thực bởi thực tế là trên 20 Tháng 12 năm 1804, một John Boli đã được cấp giấy phép hoạt động một chiếc phà qua sông Meramec hai dặm (3 km) dưới đây mà ngày nay là địa điểm của Fenton.
 +</​p><​p>​ Kế hoạch tái định cư bắt đầu với một bản kiến ​​nghị,​ ngày 23 tháng 5 năm 1818, gửi đến Tòa án Circuit, yêu cầu một con đường từ nhà máy của Reaszin Sappington đến nhà máy thuộc Wilson P. Hunt có tài sản nằm trên sông des Peres. Từ thời điểm này con đường đã được tiến hành đến thị trấn St. Louis. Quan tâm đặc biệt là tên của một số người ký tên trong bản kiến ​​nghị này: Wilson Hunt, Theodore Hunt, Joseph Wells, John Sappington, Wm. L. Long, Chouteau tháng Tám, Antoine Soulard, Bernard Pratte, Sylvester Labadie và nhiều người tiên phong khác xung quanh lịch sử của St. Louis và St. Louis County được viết.
 +</​p><​p>​ Mười bốn năm sau (1832) &​quot;​Con đường đến Fenton&​quot;​ được thành lập và tuyên bố một con đường công cộng. (Đó là một thực tế phổ biến tại thời điểm đó cho các cá nhân được cấp quyền tính phí &​quot;​số điện thoại&​quot;​ trên các phương tiện sử dụng đường nếu những cá nhân này duy trì và sửa chữa đường gần nhà của họ. và những ý tưởng đã được đưa đến bởi những người định cư ban đầu của chúng tôi.) Theo hồ sơ, con đường mới này bắt đầu tại &​quot;​Three-Mile Post&​quot;,​ nơi mà Đại lộ Gravois đang giao cắt với đường Arsenal.
 +</​p><​p>​ Bởi một hành động của Cơ quan lập pháp bang Missouri, được thông qua ngày 11 tháng 2 năm 1839, Gravois Road trở thành một con đường của tiểu bang. Tất cả những con đường của những ngày đó là vải nhung kẻ (những khúc gỗ được đặt cạnh nhau), hoặc những tấm ván, làm cho việc cưỡi êm ái nhất.
 +</​p><​p>​ Năm 1845, Hội đồng Missouri chiếm đoạt tổng số không vượt quá 7.000 đô la để được phân bổ cho từng thị trấn dọc theo tuyến đường cho việc tạo đá (hỗn hợp sỏi và hắc ín, một loại mặt đường mới được phát triển bởi John Loudon McAdam ở Scotland) của Gravois Road trong giới hạn của mỗi thị trấn.
 +</​p><​p>​ Việc sử dụng tên của Gravois Road đã xuất hiện vào khoảng thời gian này. Cái tên &​quot;​Gravois&​quot;​ xuất phát từ sự kết hợp của các từ tiếng Pháp có nghĩa là &​quot;​lạch sỏi&​quot;,​ đề cập đến con suối nhỏ rải sỏi chạy qua khu vực.
 +</​p><​p>​ Năm 1847, Đại hội đồng đã cho phép Tòa án Quận mượn 50.000 đô la để điều chỉnh tất cả Đường Gravois. Tuy nhiên, việc thực hành chung trong việc xây dựng đường cho đến khi thời Nội chiến tiếp tục là loại &​quot;​ván&​quot;​. Trong một số cách, loại đường này vượt trội so với bề mặt macadam mới được phát triển, vốn được xây dựng khá mềm (bộ điều khiển hơi chưa được phát minh), hy vọng rằng việc đi lại sẽ trút sỏi và nhựa đường lên một bề mặt cứng. Tuy nhiên, các bánh xe vận chuyển sẽ cắt những đường rạch sâu vào đường, và ngay lập tức xuất hiện ở một bên của con đường ưu tiên những gì trong những ngày đó được gọi là &​quot;​con đường mùa hè&​quot;,​ một con đường đất chỉ có thể vượt qua trong những tháng mùa hè.
 +</​p><​p>​ Gravois Road là con đường đầu tiên trong quận được xử lý bằng bề mặt bê tông. Thí nghiệm được thực hiện trên chiều dài 6.000 foot (1.800 m), kéo dài từ giới hạn thành phố St. Louis tại Gardenville,​ đến trang trại Grant&#​39;​s,​ sau đó thuộc sở hữu của cuối tháng 8 A. Busch đã trả một nửa chi phí xây dựng. Con đường bê tông rộng 16 feet (4,9 m), được đặt vào năm 1914. Tất cả công việc được thực hiện với các thiết bị được vẽ ngựa.
 +</​p><​p>​ Ngoại trừ Đường Gravois do nhà nước điều hành, tất cả các đường địa phương của quận đều sử dụng hệ thống &​quot;​cổng thu phí&​quot;​. Chúng tôi đã thấy rằng những con đường trước đó đã được duy trì bởi những người nông dân dọc theo tuyến đường cho đặc quyền thu tiền từ những người đi dọc theo con đường. Để thực thi thanh toán, nhật ký, trên trục xoay, được vung qua đường để ngăn chặn đoạn đường cho đến khi thu phí. Tuy nhiên, một thực tế như vậy là rất khó chịu đối với du khách khi những con đường ngày càng được sử dụng ngày càng nhiều, áp lực đã được áp dụng trên chính quyền quận để duy trì những con đường này với chi phí của quận (thuế). Năm 1868, một lệnh hạt đã được thông báo rằng &​quot;​các cổng thu phí trên đường St. Charles, và tất cả những con đường được chỉ định là đường quận, được loại bỏ theo đường hạt, vì vị trí của chúng tạo nên sự bất công đối với người đếm.&​quot;​
 +</​p><​p>​ Những con đường khác bắt đầu mang tên chúng ta biết đến ngày hôm nay. Tesson Ferry lấy tên từ một người định cư tên là Tesson, người điều hành một chiếc phà trên sông Meramec. Rock Hill Road nhận được tên từ một mỏ đá trong một &​quot;​ngọn đồi đá&​quot;​. MacKenzie tất nhiên đã được lấy từ phân khu đầu tiên khi anh ta có mảnh đất của mình bị phân chia và bán trong 40 mẫu Anh (162.000 m²) vùng. Weber Road là con đường đi giữa văn phòng vườn ươm Weber và khu vườn ươm. Sau khi đường MacKenzie được trải nhựa vào năm 1939, các con đường khác thường lấy tên của những người nông dân đã bán mảnh đất này. Vì vậy, tên của những người định cư ban đầu đã trở thành những người đánh dấu vĩnh viễn: Darlow, Shepperd, Neier, Vasel, Stafford và Ashwell, chỉ đề cập đến một số ít.
 +</​p><​p>​ Khi đường Gravois trở nên du hành nhiều hơn, nhiều người định cư đến khu vực của các trang trại xe tải giàu hơn và nhu cầu về nhiều doanh nghiệp địa phương là điều hiển nhiên. Khoảng 1915 Affton có một số doanh nghiệp nhỏ, theo Kenneth Keller, người đã thực hiện khá nhiều nghiên cứu về Affton sớm. Tony Bauer điều hành một cửa hàng thợ rèn ở góc đông bắc của đường Gravois và đường ray Frisco. Tháng Tám Mehl điều hành một smithy gần Consul Avenue. Affton có ba cửa hàng tạp hóa, thuộc về Hummelsheims,​ Schneebergers và Wohlschlaegers. Trong cửa hàng của Wohlschlaeger đã được đặt bưu điện thứ hai của Mỹ tại Affton. Thị trường thịt của Meyer cũng là một nguồn thức ăn ưa thích.
 +</​p><​p>​ Affton cũng tuyên bố một cửa hàng thức ăn ở góc của New Hampshire và Gravois (tòa nhà cũ đã bị phá hủy chỉ vài năm trước). Một cuộc trao đổi điện báo được điều hành bởi Louis J. Keller trên Gravois Road giữa Brenda và MacKenzie. Affton cũng có một sân gỗ, một hàng khô và một cửa hàng phần cứng, một coalyard, và thậm chí là một tiệm kem.
 +</​p><​p>​ Năm 1915 Affton cũng tuyên bố nhiều nhà thờ: Eden Evangelical,​ Salem Lutheran, và Giáo hội Công giáo La Mã St. George. Các dịch vụ giáo hội tại Eden được tiến hành thường xuyên bằng tiếng Đức và thỉnh thoảng chỉ bằng tiếng Anh.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Affton_today">​ Affton ngày hôm nay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Gần đây nhất là năm 1931 Affton chỉ có khoảng 800 người. Có rất nhiều cửa hàng nhỏ và cộng đồng đang phát triển, nhưng khu vực Affton vẫn tuyên bố rất ít người, chủ yếu là nông dân xe tải. Với việc mở thêm nhiều đường phố của quận, phân khu sau khi phân khu bắt đầu thay thế các trang trại xe tải. Với sự phát triển của một dân số đô thị hơn đã có mong muốn cho một loại đô thị của chính phủ. Vào đầu những năm 1930, đã phát triển một phong trào để kết hợp khu vực này. Theo kết quả của nhu cầu được công nhận, Affton đã trở thành một ngôi làng và sử dụng một cảnh sát và một trợ lý. Tuy nhiên, thành phố nhỏ đã phải chịu số phận gần như trước khi nó bắt đầu do không có khả năng đáp ứng các trách nhiệm tài chính gắn liền với việc duy trì cảnh sát, tòa án, vệ sinh và các cơ quan khác của chính phủ. Vì vậy, vào năm 1935, người dân của Affton đã bỏ phiếu để tách biệt, và khu vực này vẫn không có chính quyền địa phương kể từ đó. Các khu vực nhỏ trong Affton đã kết hợp vì mục đích bảo vệ các phần trực tiếp của chính họ. Phần lớn hơn của Affton vẫn dưới sự giám sát trực tiếp của Quận St. Louis.
 +</​p><​p>​ Bất chấp sự thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu thành lập, các công dân đã thừa nhận sự cần thiết của hành động cộng đồng để phòng cháy. Affton Civic League và Hiệp hội bảo vệ hỏa lực Westbrook đã tham gia lực lượng để thu hút khu vực này để huy động vốn cần thiết để bảo vệ hỏa hoạn.
 +</​p><​p>​ Thông qua lễ hội, vũ điệu và đăng ký, nhóm đã có thể huy động đủ tiền để tổ chức và duy trì Hiệp hội cháy Affton. Vào tháng 4 năm 1946, người dân Affton đã tiến thêm một bước nữa khi họ quyết định thành lập một khu vực phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật Missouri. Nhờ vào công việc của nhóm nhỏ nhưng chuyên dụng này, người đã nhận ra sự cần thiết và làm việc hướng tới hiện thực hóa của nó, hôm nay chúng ta có Khu Affton Fire tốt đẹp.
 +</​p><​p>​ Với sự biến mất của các trang trại, sự tăng trưởng của khu vực Affton từ năm 1945 là khó cho bất cứ ai để hình dung. Nó vừa mọc lên khắp nơi. Bây giờ trong thế kỷ 21, hầu hết các trang trại và địa danh còn lại của Affton năm ngoái đều biến mất. Nón kem đã từng đứng trước Velvet Freeze tại Weber và Gravois đã được khôi phục bởi Sở Cứu Hỏa Affton và hiện đang đứng trước Trường Tiểu Học Mesnier. Nhưng mặc dù những dấu hiệu rõ ràng của sự tồn tại của chúng có thể biến mất, tiêu chuẩn và thói quen mà chúng đã đặt ra cho chúng ta và cho tương lai sẽ tỏa sáng để giữ cho Affton cộng đồng mà tất cả chúng ta đều yêu thích. Các dấu hiệu Bakery Federhofer và dấu hiệu BBQ của Phil đều được công nhận bởi St Louis County là dấu hiệu lịch sử.
 +</​p><​p>​ Từ năm 1998, khi tiền cải tiến mặt tiền có sẵn cho các doanh nghiệp để cải tiến với số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả bằng tiền trợ cấp, nhiều doanh nghiệp cùng Gravois đã thực hiện các cải tiến như tân trang thư viện địa phương gần đây. Vào năm 2003, Ngân hàng Thương mại đã xây dựng một tòa nhà mới và năm 2004 đã có sự gia tăng đáng chú ý trong các tòa nhà mới, như Pioneer Bank và Kenrick&#​39;​s Meat &amp; Catering đều đã xây dựng các tòa nhà mới. Với một TIF (tài trợ tăng thuế), việc đổi mới được bắt đầu tại Grasso Plaza với Công ty Bánh mì St. Louis mở cửa vào tháng 9 và Walgreens mở cửa vào cuối năm. Với một khoản đóng góp trị giá 1 triệu USD của Bill và Nancy Thompson, sinh viên tốt nghiệp của Khu Học Chánh Affton, một tòa nhà Commons mới đã được bổ sung bên cạnh nhà ăn hiện tại, và thông qua việc đầu tư khôn ngoan các khoản tiền từ việc tăng thuế trước đó, khu học chánh có thể cải tạo các sân thể thao và thêm ánh sáng vào sân bóng đá, tạo cho cộng đồng một nơi để gặp nhau vào tối thứ Sáu. Cư dân có thể sử dụng trường khi nhà trường không sử dụng. Sau ngày 11 tháng 11, các cư dân đã bỏ phiếu tăng thuế cho Khu Affton Fire để họ có thể xây dựng hai tòa nhà mới, và họ đã hoàn thành vào năm 2004.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Học khu Bayless, Trường trung học Lutheran South, Học khu Affton và St. Dominic Savio đều được tìm thấy trong khu vực được gọi là Affton.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ External links </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181118233953
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.492 seconds
 +Real time usage: 0.642 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4453/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 97512/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13338/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 13197/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.209/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 5.41 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 526.107 ​     1 -total
 + ​54.76% ​ 288.082 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​35.49% ​ 186.726 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.18% ​ 111.411 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.98% ​  ​99.830 ​     5 Template:​Cite_web
 +  8.45%   ​44.469 ​     1 Template:​Short_description
 +  8.13%   ​42.773 ​     9 Template:​Convert
 +  7.15%   ​37.595 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +  6.82%   ​35.894 ​     5 Template:​Infobox_settlement/​impus
 +  6.23%   ​32.798 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​123159-0!canonical and timestamp 20181118233952 and revision id 868962837
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML>​
affton-missouri-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)